1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 赠卫八处士 杜甫

      赠卫八处士 杜甫

      时间:2007/10/11 14:04:34  点击:4117 次
      上一篇:望岳 杜甫
      下一篇:佳人 杜甫
      人生不相见,动如参与商.
      今夕复何夕,共此灯烛光.
      少壮能几时?鬓发各已苍.
      访旧半为鬼,惊呼热中肠.
      焉知二十载,重上君子堂.
      昔别君未婚,儿女忽成行.
      怡然敬父执,问我来何方.
      问答乃未已,驱儿罗酒浆.
      夜雨剪春韭,新炊间黄粱.
      主称会面难,一举累十觞.
      十觞亦不醉,感子故意长.
      明日隔山岳,世事两茫茫.

      rénshēnɡbùxiānɡjiàn,dònɡrúcānyǔshānɡ. 
      人 生   不相   见  ,动  如参 与商   . 
      jīnxīfùhéxī,ɡònɡcǐdēnɡzhúɡuānɡ.
      今 夕复何夕,共  此灯  烛 光   .
      shàozhuànɡnénɡjǐshí?bìnfāɡèyǐcānɡ. 
      少  壮    能  几时 ?鬓 发各已苍  .   
      fǎnɡjiùbànwéiɡuǐ,jīnɡhūrèzhōnɡchánɡ.
      访  旧 半 为 鬼 ,惊  呼热中   肠   .
      yānzhīèrshízǎi,chónɡshànɡjūnzǐtánɡ. 
      焉 知 二十 载 ,重   上   君 子堂  .    
      xībiéjūnwèihūn,érnǚhūchénɡhánɡ. 
      昔别 君 未 婚 ,儿女忽成   行  .   
      yíránjìnɡfùzhí,wènwǒláihéfānɡ.
      怡然 敬  父执 ,问 我来 何方  .
      wèndánǎiwèiyǐ,qūérluójiǔjiānɡ.
      问 答乃 未 已,驱儿罗 酒 浆   .
      yèyǔjiǎnchūnjiǔ,xīnchuījiànhuánɡliánɡ. 
      夜雨剪  春  韭 ,新 炊  间  黄   粱   .   
      zhǔchēnɡhuìmiànnán,yìjǔlěishíshānɡ. 
      主 称   会 面  难 ,一举累 十 觞   .  
      shíshānɡyìbúzuì,ɡǎnzǐɡùyìchánɡ.
      十 觞   亦不醉 ,感 子故意长   .
      mínɡrìɡéshānyuè,shìshìliǎnɡmánɡmánɡ.
      明  日隔山  岳 ,世 事 两   茫  茫  .

      注解

       1、参与商:星座名,参星在西而商星在东,当一个上升,另一个下沉,故不相见。
       2、间:掺合。
       3、故意:故交的情意。

      韵译

       世间上的挚友真难得相见,好比此起彼落的参星商辰。
       今晚是什么日子如此幸运,竟然能与你挑灯共叙衷情?
       青春壮年实在是没有几时,不觉得你我各巳鬓发苍苍。
       打听故友大半早成了鬼藉,听到你惊呼胸中热流回荡。
       真没想到阔别二十年之后,能有机会再次来登门拜访。
       当年握别时你还没有成亲,今日见到你儿女已经成行。
       他们和顺地敬重父亲挚友,热情地问我来自哪个地方?
       三两句问答话还没有说完,你便叫他们张罗家常酒筵。
       雨夜割来的春韭嫩嫩长长,刚烧好黄梁掺米饭喷喷香。
       你说难得有这个机会见面,一举杯就接连地喝了十觞。
       十几杯酒我也难得一醉呵,谢谢你对故友的情深意长。
       明朝你我又要被山岳阻隔,人情世事竟然都如此渺茫!

      评析

      此诗作于诗人被贬华州司功参军之后。诗写偶遇少年知交的情景,抒写了人生聚散不定,故友相见,格外亲。然而暂聚忽别,却又觉得世事渺茫,无限感慨。

      诗的开头四句,写久别重逢,从离别说到聚首,亦悲亦喜,悲喜交集。第五至八句,从生离说到死别。透露了干戈乱离、人命危浅的现实。从"焉知"到"意长"十四句,写与卫八处士的重逢聚首以及主人及其家人的热情款待。表达诗人对生活美和人情美的珍视。最后两句写重会又别之伤悲,低徊婉转,耐人寻味。

      全诗平易真切,层次井然。 
       

       
      分享到:
      上一篇:望岳 杜甫
      下一篇:佳人 杜甫
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词