1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 行路难之三 李白

      行路难之三 李白

      时间:2007/10/17 14:41:39  点击:3506 次
      有耳莫洗颍川水,有口莫食首阳蕨. 
      含光混世贵无名,何用孤高比云月? 
      吾观自古贤达人,功成不退皆殒身. 
      子胥既弃吴江上,屈原终投湘水滨. 
      陆机雄才岂自保?李斯税驾苦不早. 
      华亭鹤唳讵可闻?上蔡苍鹰何足道. 
      君不见,吴中张翰称达生, 
        秋风忽忆江东行. 
      且乐生前一杯酒,何须身后千载名? 

      yǒuěrmòxǐyǐnɡchuānshuǐ,yǒukǒumòshíshǒuyánɡjué. 
      有 耳莫洗颍  川   水  ,有 口 莫食 首  阳  蕨 . 
      hánɡuānɡhùnshìɡuìwúmínɡ,héyònɡɡūɡāobǐyúnyuè? 
      含 光   混 世 贵 无名  ,何用  孤高 比云 月 ? 
      wúɡuānzìɡǔxiándárén,ɡōnɡchénɡbútuìjiēyǔnshēn. 
      吾观  自古贤  达人 ,功  成   不退 皆 殒 身  . 
      zǐxūjìqìwújiānɡshànɡ,qūyuánzhōnɡtóuxiānɡshuǐbīn. 
      子胥既弃吴江   上   ,屈原  终   投 湘   水  滨 . 
      lùjīxiónɡcáiqǐzìbǎo?lǐsīshuìjiàkǔbùzǎo. 
      陆机雄   才 岂自保 ?李斯税  驾 苦不早 . 
      huátínɡhèlìjùkěwén?shànɡcàicānɡyīnɡhézúdào. 
      华 亭  鹤唳讵可闻 ?上   蔡 苍  鹰  何足道 . 
      jūnbújiàn,wúzhōnɡzhānɡhànchēnɡdáshēnɡ, 
      君 不见  ,吴中   张   翰 称   达生   , 
        qiūfēnɡhūyìjiānɡdōnɡxínɡ. 
        秋 风  忽忆江   东  行  . 
      qiělèshēnɡqiányìbēijiǔ,héxūshēnhòuqiānzǎimínɡ?
      且 乐生   前  一杯 酒 ,何须身  后 千  载 名  ?


      注释: 

       1晋朝皇甫谧《高士传》卷上《许由》篇:“尧让天下于许由,……由于是遁耕于中岳颍水之阳,箕山之下……尧又召为九州长,由不欲闻之,洗耳于颍水滨。”
       2《史记·伯夷列传》:“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之……遂饿死于首阳山。”《索引》:“薇,蕨也。”按薇、蕨本二草,前人误以为一。
       3《高士传》:巢父谓许由曰:“何不隐汝形,藏汝光?”此句言不露锋芒,随世俯仰之意。
       4鲍照《拟行路难》:“自古圣贤尽贫贱”。《史记·蔡泽列传》:“四时之序,成功者去。……商君为秦孝公明法令,……功已成矣,而遂以车裂。……白起……功已成矣,而遂赐剑死于杜邮。吴起……功已成矣,而卒枝解。大夫种为越王深谋远计……令越成霸,功已彰而信矣,勾践终负而杀之。此四子者,功成不去,祸至于身?”
       5子胥:伍子胥。《吴越春秋》卷五《夫差内传》:“吴王闻子胥之怨恨也,乃使人赐属镂之剑,子胥……遂伏剑而死。吴王乃取子胥尸,盛以鸱夷之器,投之于江中。”又见《国语·吴语》。
       6《晋书·陆机传》载:陆机因宦人诬陷而被杀害于军中,临终叹曰:“华亭鹤唳,岂可复闻乎?”
       7《史记·李斯列传》载:李斯喟然叹曰:“……斯乃上蔡布衣……今人臣之位,无居臣上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾?”(《索引》:“税驾,犹解驾,言休息也”)
       8《史记·李斯列传》:“二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市。斯出狱,与其中子俱执,顾谓其中子曰:‘吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!’”《太平御览》卷九二六:《史记》曰:“李斯临刑,思牵黄犬、臂苍鹰,出上蔡门,不可得矣。”
       9《晋书·张翰传》:“张翰,字季鹰,吴郡吴人也。……为大司马东曹掾。……因见秋风起,乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适志,何能羁官数千里,以要名爵乎?’遂命驾而归。……或谓之曰:‘卿乃纵适一时,独不为身后名邪?’答曰:‘使我有身后名,不如即时一杯酒。’时人贵其旷达。”
       此篇纯言退意,与第一篇心情有异。通篇以对比手法,前四句言人生须含光混世,不务虚名。中八句列举功成不退而殒身者,以为求功恋位者诫。最后赞成张翰唯求适意的人生态度。一篇之意三层而两折。言虚名无益,是不否定事功之意。而功成则须及时退身,一为避祸,二求适意自由。这是李白人生哲学的基调。《唐宋诗醇》以为《行路难》三首皆天宝三载离长安时所作,詹锳《李白诗文系年》,裴斐《太白乐府举隅》从之。郁贤皓《李白选集》以为“作年莫考”。 
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词