1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 行路难之一 李白

      行路难之一 李白

      时间:2007/10/17 14:36:47  点击:3358 次
      金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱.
      停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然.
      欲渡黄河冰塞川,将登太行雪暗天.
      闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边.
      行路难,行路难,多歧路,今安在.
      长风破浪会有时,直挂云帆济沧海.

      jīnzūnqīnɡjiǔdǒushíqiān,yùpánzhēnxiūzhíwànqián. 
      金 樽 清  酒 斗 十 千  ,玉盘 珍  羞 直 万 钱  .  
      tínɡbēitóuzhùbùnénɡshí,bájiànsìɡùxīnmánɡrán.
      停  杯 投 箸 不能  食 ,拔剑  四顾心 茫  然 .
      yùdùhuánɡhébīnɡsèchuān,jiānɡdēnɡtàihánɡxuěàntiān. 
      欲渡黄   河冰  塞 川   ,将   登  太 行  雪 暗天  . 
      xiánláichuídiàobìxīshànɡ,hūfùchénɡzhōumènɡrìbiān.
      闲  来 垂  钓  碧溪上   ,忽复乘   舟  梦  日边  .
      xínɡlùnán,xínɡlùnán,duōqílù,jīnānzài.
      行  路难 ,行  路难 ,多 歧路,今 安在 .
      chánɡfēnɡpòlànɡhuìyǒushí,zhíɡuàyúnfānjìcānɡhǎi.
      长   风  破浪  会 有 时 ,直 挂 云 帆 济沧  海 .


      注解:

       1、珍馐:名贵的菜肴。
       2、垂钓碧溪上:传说吕尚未遇周文王时,曾在溪(今陕西宝鸡市东南)垂钓。
       3、乘舟梦日边:传说伊尹见汤以前,梦乘舟过日月之边。合用这两句典故,是比喻人生遇合无常,多出于偶然。

      韵译:

       金杯里装的名酒,每斗要价十千;
       玉盘中盛的精美肴菜,收费万钱。
       胸中郁闷呵,我停杯投箸吃不下;
       拔剑环顾四周,我心里委实茫然。
       想渡黄河,冰雪堵塞了这条大川;
       要登太行,莽莽的风雪早已封山。
       象吕尚垂钓溪,闲待东山再起;
       又象伊尹做梦,他乘船经过日边。
       世上行路呵多么艰难,多么艰难;
       眼前歧路这么多,我该向北向南?
       相信总有一天,能乘长风破万里浪;
       高高挂起云帆,在沧海中勇往直前!

      评析:

      "行路难"多写世道艰难,表达离情别意。李白《行路难》共三首,蘅塘退士辑选其一。诗以"行路难"比喻世道险阻,抒写了诗人在政治道路上遭遇艰难时,产生的不可抑制的激愤情绪;但他并未因此而放弃远大的政治理想,仍盼着总有一天会施展自己的抱负,表现了他对人生前途乐观豪迈的气概,充满了积极浪漫主义的情调。

      诗开头写"金樽美酒"、"玉盘珍馐",给人一个欢乐的宴会场面。接着写"停杯投箸"、"拔剑四顾",又向读者展现了作者感情波涛的冲击。中间四句,既感叹"冰塞川"、"雪满山"、又恍然神游千载之上,看到了吕尚、伊尹忽然得到重用。"行路难"四个短句,又表现了进退两难和继续追求的心理。最后两句,写自己理想总有一天能够实现。

      全诗在高度傍徨与大量感叹之后,以"长风破浪会有时"忽开异境,并且坚信美好前景,终会到来,因而"直挂云帆济沧海",激流勇进。蕴意波澜起伏,跌宕多姿。


       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词