1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 洛阳女儿行 王维

      洛阳女儿行 王维

      时间:2007/10/17 14:22:12  点击:3471 次
      洛阳女儿对门居,才可容颜十五余.
      良人玉勒乘骢马,侍女金盘脍鲤鱼.
      画阁朱楼尽相望,红桃绿柳垂檐向.
      罗帏送上七香车,宝扇迎归九华帐.
      狂夫富贵在青春,意气骄奢剧季伦.
      自怜碧玉亲教舞,不惜珊瑚持与人.
      春窗曙灭九微火,九微片片飞花璅.
      戏罢曾无理曲时,妆成祇是熏香坐.
      城中相识尽繁华,日夜经过赵李家.
      谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱. 

      luòyánɡnǚérduìménjū,cáikěrónɡyánshíwǔyú.
      洛 阳  女儿对 门 居,才 可容  颜 十 五余.
      liánɡrényùlèchénɡcōnɡmǎ,shìnǚjīnpánkuàilǐyú.
      良   人 玉勒乘   骢  马,侍 女金 盘 脍  鲤鱼.
      huàɡézhūlóujìnxiānɡwànɡ,hónɡtáolǜliǔchuíyánxiànɡ.
      画 阁朱 楼 尽 相   望  ,红  桃 绿柳 垂  檐 向   .
      luówéisònɡshànɡqīxiānɡchē,bǎoshànyínɡɡuījiǔhuázhànɡ.
      罗 帏 送  上   七香   车 ,宝 扇  迎  归 九 华 帐   .
      kuánɡfūfùɡuìzàiqīnɡchūn,yìqìjiāoshējùjìlún.
      狂   夫富贵 在 青  春  ,意气骄  奢 剧季伦 .
      zìliánbìyùqīnjiāowǔ,bùxīshānhúchíyǔrén.
      自怜  碧玉亲 教  舞,不惜珊  瑚持 与人 .
      chūnchuānɡshǔmièjiǔwēihuǒ,jiǔwēipiànpiànfēihuāzǎo.
      春  窗    曙 灭 九 微 火 ,九 微 片  片  飞 花 璅 .
      xìbàcénɡwúlǐqǔshí,zhuānɡchénɡzhǐshìxūnxiānɡzuò.
      戏罢曾  无理曲时 ,妆    成   祇 是 熏 香   坐 .
      chénɡzhōnɡxiānɡshíjìnfánhuá,rìyèjīnɡɡuòzhàolǐjiā.
      城   中   相   识 尽 繁 华 ,日夜经  过 赵  李家 .
      shuíliányuènǚyánrúyù,pínjiànjiānɡtóuzìhuànshā. 
      谁  怜  越 女颜 如玉,贫 贱  江   头 自浣  纱 . 


      注解:

       1、才可:恰好。
       2、九华帐:鲜艳的花罗帐。
       3、季伦:晋石崇字季伦,家甚富豪。
       4、九微:《汉武内传》记有"九光九微之灯";
       5、花:指雕花的连环形窗格。
       6、曾无:从无;
       7、理:温习。
       8、赵李家:汉成帝的皇后赵飞燕、婕妤李平两家。这里泛指贵戚之家。

      韵译:

       洛阳城里有个少女,和我对门而居;颜容十分俏丽,年纪正是十五有余。
       迎亲时,夫婿乘骑的是玉勒青骢马;侍女端来的金盘,盛着脍好的鲤鱼。
       画阁朱楼庭院台榭,座座相对相望;桃红柳绿垂向屋檐,随风摆动飘扬。
       她打扮好了,被送上丝绸香木车子;精美宝扇遮日,迎归鲜艳的九华帐。
       丈夫年纪青青有权有势,富贵轻狂;意气骄奢,大大超过了富豪石季伦。
       自己怜爱娇妻,亲自教她练习歌舞;把稀世罕有的珊瑚送人,毫不可惜。
       彻夜欢娱,春窗拂晓才灭九微灯火;灯花片片飘落,掉在雕花环形窗格。
       嬉戏之后,她从无温习曲子的功夫;梳妆好了,只坐在香炉边熏透衣裳。
       洛阳城中认识的人,尽是富贵豪华;日夜往来的,都是赵李般大户人家。
       西施洁净美丽,谁去怜爱这样姑娘;贫贱的时候,只好在若耶溪头浣纱。

      评析:

      写洛阳贵妇生活的富丽豪贵,夫婿行为的骄奢放荡,揭示了高层社会的骄奢淫逸。

      诗开头八句是叙洛阳女出身骄贵和衣食住行的豪富奢侈。"狂夫"八句是叙洛阳女丈夫行为之骄奢放荡和作为玩物的贵妇的娇媚无聊。"城中"四句是写她们的交住尽是贵戚。并以西施出身寒微作为反衬,发抒作者的感慨。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词