1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 山石 韩愈

      山石 韩愈

      时间:2007/10/14 20:11:57  点击:3308 次
      山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞.
      升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥.
      僧言古壁佛画好,以火来照所见稀.
      铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥.
      夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉.
      天明独去无道路,出入高下穷烟霏.
      山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围.
      当流赤足蹋涧石,水声激激风吹衣.
      人生如此自可乐,岂必局束为人鞿.
      嗟哉吾党二三子,安得至老不更归.

      shānshíluòquèxínɡjìnɡwēi,huánɡhūndàosìbiānfúfēi.
      山  石 荦 确 行  径  微 ,黄   昏 到 寺蝙  蝠飞 .
      shēnɡtánɡzuòjiēxīnyǔzú,bājiāoyèdàzhīziféi.
      升   堂  坐 阶 新 雨足,芭蕉  叶大栀 子肥 .
      sēnɡyánɡǔbìfóhuàhǎo,yǐhuǒláizhàosuǒjiànxī.
      僧  言 古壁佛画 好 ,以火 来 照  所 见  稀.
      pūchuánɡfúxízhìɡēnɡfàn,shūlìyìzúbǎowǒjī.
      铺床    拂席置 羹  饭 ,疏 粝亦足饱 我饥.
      yèshēnjìnɡwòbǎichónɡjué,qīnɡyuèchūlǐnɡɡuānɡrùfēi.
      夜深  静  卧百 虫   绝 ,清  月 出 岭  光   入扉 .
      tiānmínɡdúqùwúdàolù,chūrùɡāoxiàqiónɡyānfēi.
      天  明  独去无道 路,出 入高 下 穷   烟 霏 .
      shānhónɡjiànbìfēnlànmàn,shíjiànsōnɡlìjiēshíwéi.
      山  红  涧  碧纷 烂 漫 ,时 见  松  枥皆 十 围 .
      dānɡliúchìzútàjiànshí,shuǐshēnɡjījīfēnɡchuīyī.
      当  流 赤 足蹋涧  石 ,水  声   激激风  吹  衣.
      rénshēnɡrúcǐzìkělè,qǐbìjúshùwéirénjī.
      人 生   如此自可乐,岂必局束 为 人 鞿.
      jiēzāiwúdǎnɡèrsānzǐ,āndézhìlǎobúɡènɡɡuī.
      嗟 哉 吾党  二三 子,安得至 老 不更  归 .

      注解:

       1、荦确:险峻不平。
       2、枥:同"栎",落叶乔木。
       3、局束:拘束。
       4、更:再。

      韵译:

       山石峥嵘险峭,山路狭窄象羊肠,
       蝙蝠穿飞的黄昏,来到这座庙堂。
       登上庙堂坐台阶,刚下透雨一场,
       经雨芭蕉枝粗叶大,山栀更肥壮。
       僧人告诉我说,古壁佛画真堂皇,
       用火把照看,迷迷糊糊看不清爽。
       为我铺好床席,又准备米饭菜汤,
       饭菜虽粗糙,却够填饱我的饥肠。
       夜深清静好睡觉,百虫停止吵嚷,
       明月爬上了山头,清辉泻入门窗。
       天明我独自离去,无法辨清路向,
       出入雾霭之中,我上下摸索踉跄。
       山花鲜红涧水碧绿,光泽又艳繁,
       时见松栎粗大十围,郁郁又苍苍。
       遇到涧流当道,光着脚板踏石淌,
       水声激激风飘飘,掀起我的衣裳。
       人生在世能如此,也应自得其乐,
       何必受到约束,宛若被套上马缰?
       唉呀,我那几个情投意合的伙伴,
       怎么能到年老,还不再返回故乡?

      评析:

      诗题为《山石》,但并非咏山石,而是一篇诗体的山水游记。只是用诗的开头二字作题罢了。

      诗人按时间顺序,记叙了游山寺之所遇,所见,所闻,所思。记叙时由黄昏而深夜至天明,层次分明,环环相扣,前后照应,耐人寻味。前四句写黄昏到寺之所见,点出初夏景物;"僧言"四句,是写僧人的热情接待;"夜深"二句,写山寺之夜的清幽,留宿的惬意;"天明"六句,写凌晨辞去,一路所见所闻的晨景;"人生"四句,写对山中自然美,人情美的向往。"人生如此自可乐,岂必局促为人"是全文主旨。

      全诗气势遒劲,风格壮美,数为后人所称道。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词