1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 石鱼湖上醉歌·并序 元结

      石鱼湖上醉歌·并序 元结

      时间:2007/10/14 20:09:56  点击:3303 次
       漫叟以公田米酿酒,因休暇则载酒于湖上,时取一醉.欢醉中,据湖岸引臂向鱼取酒,使舫载之,遍饮坐者.意疑倚巴丘酌于君山之上,诸子环洞庭而坐,酒舫泛泛然触波涛而往来者,乃作歌以长之.

       石渔湖,似洞庭,夏水欲满君山青.
       山为樽,水为沼,酒徒历历坐洲岛.
       长风连日作大浪,不能废人运酒舫.
       我持长瓢坐巴丘,酌饮四座以散愁.

       shíyúhú,sìdònɡtínɡ,xiàshuǐyùmǎnjūnshānqīnɡ.
       石 渔湖,似洞  庭  ,夏 水  欲满 君 山  青  .
       shānwéizūn,shuǐwéizhǎo,jiǔtúlìlìzuòzhōudǎo.
       山  为 樽 ,水  为 沼  ,酒 徒历历坐 洲  岛 .
       chánɡfēnɡliánrìzuòdàlànɡ,bùnénɡfèirényùnjiǔfǎnɡ.
       长   风  连  日作 大浪  ,不能  废 人 运 酒 舫  .
       wǒchíchánɡpiáozuòbāqiū,zhuóyǐnsìzuòyǐsànchóu.
       我持 长   瓢  坐 巴丘 ,酌  饮 四座 以散 愁  .      注解:

       1、漫叟:元结的别号。
       2、疑:似。
       3、长:犹助兴。

      韵译:

       我用公田的米酿酒,
       常借休假之闲,载酒到石鱼湖上,
       暂且博取一醉。
       在酒酣欢快之中,
       靠着湖岸,伸臂向石鱼取酒,
       叫船载着,
       使所有在座的人都痛饮。
       好象靠着巴陵山,
       而伸手向君山上舀酒一般,
       同游的人,也象绕洞庭湖而坐。
       酒舫漫漫地触动波涛,
       来来往往添酒。
       于是作了这首醉歌,歌咏此事。
      
       湖南道州的石鱼湖,真象洞庭,
       夏天水涨满了,君山翠绿苍苍。
       且把山谷作酒杯,湖水作酒池,
       酒徒济济,围坐在洲岛的中央。
       管他连日狂风大作,掀起大浪,
       也阻遏不了,我们运酒的小舫。
       我手持酒葫芦瓢,稳坐巴丘山,
       为四卒斟酒,借以消散那愁肠!

      评析:

      元结在代宗时,曾任道州刺史,其时他写了好几首吟石鱼湖的诗。他的《石鱼湖上作序》云:"泉南上有独石在水中,状如游鱼。鱼凹处,修之可以贮酒。水涯四匝,多欹石相连,石上堪人坐,水能浮小舫载酒,又能绕石鱼洄流,及命湖曰石鱼湖,镌铭於湖上,显示来者,又作诗以歌之。"有诗云:"吾爱石鱼湖,石鱼在湖里,鱼背有酒樽,绕鱼是湖水"。

      此诗乃歌咏石鱼湖风景,抒发诗人淡于仕途进取,意欲归隐的胸怀。诗起首以洞庭湖作比石鱼湖,以君山作比石鱼;接着叙述在石鱼的寻欢作乐;最后说明即使有大风大浪,也不能阻止饮酒作乐,借以忘忧。诗的格调清新自然,乘兴而发,毫无拘束,足见诗人胸襟之开阔,和及时行乐的思绪。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词