1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 古柏行 杜甫

      古柏行 杜甫

      时间:2007/10/14 19:54:31  点击:3346 次
      孔明庙前有老柏,柯如青铜根如石.
      双皮溜雨四十围,黛色参天二千尺.
      君臣已与时际会,树木犹为人爱惜.
      云来气接巫峡长,月出寒通雪山白.
      忆昨路绕锦亭东,先主武侯同閟宫.
      崔嵬枝干郊原古,窈窕丹青户牖空.
      落落盘踞虽得地,冥冥孤高多烈风.
      扶持自是神明力,正直元因造化功.
      大厦如倾要梁栋,万年回首丘山重.
      不露文章世已惊,未辞剪伐谁能送.
      苦心岂免容蝼蚁,香叶终经宿鸾凤.
      志士幽人莫怨嗟,古来材大难为用.

      kǒnɡmínɡmiàoqiányǒulǎobǎi,kērúqīnɡtónɡɡēnrúshí.
      孔  明  庙  前  有 老 柏 ,柯如青  铜  根 如石 .
      shuānɡpíliūyǔsìshíwéi,dàisècāntiānèrqiānchǐ.
      双    皮溜 雨四十 围 ,黛 色参 天  二千  尺 .
      jūnchényǐyǔshíjìhuì,shùmùyóuwéirénàixī.
      君 臣  已与时 际会 ,树 木犹 为 人 爱惜.
      yúnláiqìjiēwūxiáchánɡ,yuèchūhántōnɡxuěshānbái.
      云 来 气接 巫峡 长   ,月 出 寒 通  雪 山  白 .
      yìzuólùràojǐntínɡdōnɡ,xiānzhǔwǔhóutónɡbìɡōnɡ.
      忆昨 路绕 锦 亭  东  ,先  主 武侯 同  閟宫  .
      cuīwéizhīɡànjiāoyuánɡǔ,yáotiǎodānqīnɡhùyǒukōnɡ. 
      崔 嵬 枝 干 郊  原  古,窈 窕  丹 青  户牖 空  .  
      luòluòpánjùsuīdédì,mínɡmínɡɡūɡāoduōlièfēnɡ.
      落 落 盘 踞虽 得地,冥  冥  孤高 多 烈 风  .
      fúchízìshìshénmínɡlì,zhènɡzhíyuányīnzàohuàɡōnɡ.
      扶持 自是 神  明  力,正   直 元  因 造 化 功  .
      dàshàrúqīnɡyàoliánɡdònɡ,wànniánhuíshǒuqiūshānzhònɡ.
      大厦 如倾  要 梁   栋  ,万 年  回 首  丘 山  重   .
      búlùwénzhānɡshìyǐjīnɡ,wèicíjiǎnfáshuínénɡsònɡ.
      不露文 章   世 已惊  ,未 辞剪  伐谁  能  送  .
      kǔxīnqǐmiǎnrónɡlóuyǐ,xiānɡyèzhōnɡjīnɡsùluánfènɡ.
      苦心 岂免  容  蝼 蚁,香   叶终   经  宿鸾  凤  .
      zhìshìyōurénmòyuànjiē,ɡǔláicáidànànwéiyònɡ.
      志 士 幽 人 莫怨  嗟 ,古来 材 大难 为 用  .


      注解:

       1、先主:指刘备.
       2、落落:独立不苟合.
       3、不露文章:指古柏没有花叶之美.

      韵译:

       孔明庙前有一株古老的柏树,枝干色如青铜根柢固如盘石.
       树皮洁白润滑树干有四十围,青黑色朝天耸立足有二千尺.
       刘备孔明君臣遇合与时既往,至今树木犹在仍被人们爱惜.
       柏树高耸云雾飘来气接巫峡,月出寒光高照寒气直通岷山.
       想昔日小路环绕我的草堂东,先生庙与武侯祠在一个宫.
       柏树枝干崔嵬郊原增生古致,庙宇深邃漆绘连绵门窗宽空.
       古柏独立高耸虽然盘踞得地,但是位高孤傲必定多招烈风.
       它得到扶持自然是神明伟力,它正直伟岸原于造物者之功.
       大厦如若倾倒要有梁栋支撑,古柏重如丘山万年也难拉动.
       它不露花纹彩理使世人震惊,它不辞砍伐又有谁能够采送?
       它虽有苦心也难免蝼蚁侵蚀,树叶芳香曾经招来往宿鸾凤.
       天下志士幽人请你不要怨叹,自古以来大材一贯难得重用.
       
      评析: 

      此诗是比兴体.诗人借赞久经风霜、挺立寒空之古柏,以称雄才大略、耿耿忠心的孔明.句句咏古柏,声声颂武侯.写古柏古老,借以兴起君臣际会,以老柏孤高,喻武侯忠贞.

      诗的前六句为第一段,以古柏兴起,赞其高大,君臣际会."云来"十句为第二段,由夔州古柏,想到成都先主庙的古柏,其中"落落"两句,既写树,又写人,树人相融."大厦"八句为第三段,因物及人,大发感想.最后一句语意双关,抒发诗人宏图不展的怨愤和大材不为用之感慨.
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词