1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 寄韩谏议 杜甫

      寄韩谏议 杜甫

      时间:2007/10/14 19:47:44  点击:3328 次
      今我不乐思岳阳,身欲奋飞病在床.
      美人娟娟隔秋水,濯足洞庭望八荒.
      鸿飞冥冥日月白,青枫叶赤天雨霜.
      玉京群帝集北斗,或骑麒麟翳凤凰.
      芙蓉旌旗烟雾落,影动倒景摇潇湘.
      星宫之君醉琼浆,羽人稀少不在旁.
      似闻昨者赤松子,恐是汉代韩张良.
      昔随刘氏定长安,帷幄未改神惨伤.
      国家成败吾岂敢,色难腥腐餐枫香.
      周南留滞古所惜,南极老人应寿昌.
      美人胡为隔秋水,焉得置之贡玉堂.

      jīnwǒbúlèsīyuèyánɡ,shēnyùfènfēibìnɡzàichuánɡ.
      今 我不乐思岳 阳  ,身  欲奋 飞 病  在 床    .
      měirénjuānjuānɡéqiūshuǐ,zhuózúdònɡtínɡwànɡbāhuānɡ.
      美 人 娟  娟  隔秋 水  ,濯  足洞  庭  望  八荒   .
      hónɡfēimínɡmínɡrìyuèbái,qīnɡfēnɡyèchìtiānyǔshuānɡ.
      鸿  飞 冥  冥  日月 白 ,青  枫  叶赤 天  雨霜    .
      yùjīnɡqúndìjíběidǒu,huòqíqílínyìfènɡhuánɡ.
      玉京  群 帝集北 斗 ,或 骑麒麟 翳凤  凰   .
      fúrónɡjīnɡqíyānwùluò,yǐnɡdònɡdǎojǐnɡyáoxiāoxiānɡ.
      芙蓉  旌  旗烟 雾落 ,影  动  倒 景  摇 潇  湘   .
      xīnɡɡōnɡzhījūnzuìqiónɡjiānɡ,yǔrénxīshǎobúzàipánɡ.
      星  宫  之 君 醉 琼   浆   ,羽人 稀少  不在 旁  .
      sìwénzuózhěchìsōnɡzǐ,kǒnɡshìhàndàihánzhānɡliánɡ.
      似闻 昨 者 赤 松  子,恐  是 汉 代 韩 张   良   .
      xīsuíliúshìdìnɡchánɡān,wéiwòwèiɡǎishéncǎnshānɡ.
      昔随 刘 氏 定  长   安,帷 幄未 改 神  惨 伤   .
      ɡuójiāchénɡbàiwúqǐɡǎn,sènánxīnɡfǔcānfēnɡxiānɡ.
      国 家 成   败 吾岂敢 ,色难 腥  腐餐 枫  香   .
      zhōunánliúzhìɡǔsuǒxī,nánjílǎorényīnɡshòuchānɡ.
      周  南 留 滞 古所 惜,南 极老 人 应  寿  昌   .
      měirénhúwéiɡéqiūshuǐ,yāndézhìzhīɡònɡyùtánɡ.
      美 人 胡为 隔秋 水  ,焉 得置 之 贡  玉堂  .


      注解:

       1、鸿飞冥冥:指韩已遁世。
       2、羽人:穿羽衣的仙人。
       3、帷幄未改:帷幄本指帐幕,此指谋国之心。

      韵译:

       眼下我心情不佳是思念岳阳,身体想要奋飞疾病逼我卧床。
       隔江的韩注他品行多么美好,常在洞庭洗足放眼望八方。
       鸿鹄已高飞远空在日月之间,青枫树叶已变红秋霜已下降。
       玉京山众仙们聚集追随北斗,有的骑着麒麟有的驾着凤凰。
       芙蓉般的旌旗被烟雾所淹没,潇湘荡着涟漪倒影随波摇晃。
       星宫中的仙君沉醉玉露琼浆,羽衣仙人稀少况且不在近旁。
       听说他仿佛是昔日的赤松子,恐怕是更象汉初韩国的张良。
       当年他随刘邦建业定都长安,运筹帷幄之心未改精神惨伤。
       国家事业成败岂敢坐视观望,厌恶腥腐世道宁可餐食枫香。
       太史公留滞周南古来被痛惜,但愿他象南极寿星长泰永昌。
       品行高洁之人为何远隔江湖,怎么才能将他置于未央宫上?

      评析: 

      此诗属于游仙诗一类,隐约含蓄,反复涵咏,始能体味。

      诗前六句为第一段,写怀念韩某远在洞庭,日月更迭,思念益切。"玉京"六句为第二段,写朝廷小人得势,而贤臣远去。点出韩某已罢官去国。"似闻"六句为第三段,写听到韩某罢官原因,以张良比之,颂其高洁有才。末四句为第四段,抒写自己感想,并望韩某再度出山,为国出力。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词