1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 白雪歌送武判官归京 岑参

      白雪歌送武判官归京 岑参

      时间:2007/10/14 19:34:53  点击:3298 次
      北风卷地白草折,胡天八月即飞雪.
      忽如一夜春风来,千树万树梨花开.
      散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄.
      将军角弓不得控,都护铁衣冷犹著.
      瀚海阑干百丈冰,愁云黪淡万里凝.
      中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛.
      纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻.
      轮台东门送君去,去时雪满天山路.
      山回路转不见君,雪上空留马行处.

      běifēnɡjuǎndìbáicǎozhé,hútiānbáyuèjífēixuě.
      北 风  卷  地白 草 折 ,胡天  八月 即飞 雪 .
      hūrúyíyèchūnfēnɡlái,qiānshùwànshùlíhuākāi.
      忽如一夜春  风  来 ,千  树 万 树 梨花 开 .
      sànrùzhūliánshīluómù,húqiúbùnuǎnjǐnqīnbáo.
      散 入珠 帘  湿 罗 幕,狐裘 不暖  锦 衾 薄 .
      jiānɡjūnjiǎoɡōnɡbùdékònɡ,dōuhùtiěyīlěnɡyóuzhuó. 
      将   军 角  弓  不得控  ,都 护铁 衣冷  犹 著 .  
      hànhǎilánɡānbǎizhànɡbīnɡ,chóuyúncǎndànwànlǐnínɡ.
      瀚 海 阑 干 百 丈   冰  ,愁  云 黪 淡 万 里凝  .
      zhōnɡjūnzhìjiǔyǐnɡuīkè,húqinpípáyǔqiānɡdí.
      中   军 置 酒 饮 归 客,胡琴 琵琶与羌   笛.
      fēnfēnmùxuěxiàyuánmén,fēnɡchèhónɡqídònɡbùfān.
      纷 纷 暮雪 下 辕  门 ,风  掣 红  旗冻  不翻 .
      lúntáidōnɡménsònɡjūnqù,qùshíxuěmǎntiānshānlù.
      轮 台 东  门 送  君 去,去时 雪 满 天  山  路.
      shānhuílùzhuǎnbújiànjūn,xuěshànɡkōnɡliúmǎxínɡchù.
      山  回 路转   不见  君 ,雪 上   空  留 马行  处 .


      注解:

       1、白草:西域牧草名,秋天变白色。
       2、胡天:指西域的气候。
       3、辕门:古代军营前以两车之辕相向交接,成一半圆形门,后遂称营门为辕门。

      韵译:

       北风席卷大地把百草吹折,胡地天气八月就纷扬落雪。
       忽然间宛如一夜春风吹来,好象是千树万树梨花盛开。
       雪花散入珠帘打湿了罗幕,狐裘穿不暖锦被也赚太薄。
       将军双手冻得拉不开角弓,都护的铁甲冰冷仍然穿著。
       沙漠结冰百丈纵横有裂纹,万里长空凝聚着惨淡愁云。
       主帅帐中摆酒为归客饯行,胡琴琵琶羌笛合奏来助兴。
       傍晚辕门前大雪落个不停,红旗冻硬了风也无法牵引。
       轮台东门外欢送你回京去,你去时大雪盖满了天山路。
       山路迂回曲折已看不见你,雪上只留下一串马蹄印迹。

      评析: 

      这是咏边地雪景,寄寓送别之情的诗作,全诗句句咏雪,勾出天山奇寒。

      开篇先写野外雪景,把边地冬景比作是南国春景,可谓妙手回春。再从帐外写到帐内,通过人的感受,写天之奇寒。然后再移境帐外,勾画壮丽的塞外雪景,安排了送别的特定环境。最后写送出军门,正是黄昏大雪纷飞之时,大雪封山,山回路转,不见踪影,隐含离情别意。全诗连用四个"雪"字,写出别前,饯别,临别,别后四个不同画面的雪景,景致多样,色彩绚丽,十分动人。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词