1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 宣州谢朓楼饯别校书叔云 李白

      宣州谢朓楼饯别校书叔云 李白

      时间:2007/10/14 19:25:11  点击:3342 次
       弃我去者,昨日之日不可留.
       乱我心者,今日之日多烦忧.
      长风万里送秋雁,对此可以酣高楼.
      蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发.
      俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月.
      抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁.
      人生在世不称意,明朝散发弄扁舟.

       qìwǒqùzhě,zuórìzhīrìbùkěliú.
       弃我去者 ,昨 日之 日不可留 .
       luànwǒxīnzhě,jīnrìzhīrìduōfányōu.
       乱  我心 者 ,今 日之 日多 烦 忧 .
      chánɡfēnɡwànlǐsònɡqiūyàn,duìcǐkéyǐhānɡāolóu.
      长   风  万 里送  秋 雁 ,对 此可以酣 高 楼 .
      pénɡláiwénzhānɡjiànānɡǔ,zhōnɡjiānxiǎoxièyòuqīnɡfā.
      蓬  莱 文 章   建  安骨,中   间  小  谢 又 清  发.
      jùhuáiyìxìnɡzhuànɡsīfēi,yùshànɡqīnɡtiānlǎnmínɡyuè.
      俱怀  逸兴  壮    思飞 ,欲上   青  天     览 明  月 .
      chōudāoduànshuǐshuǐɡènɡliú,jǔbēixiāochóuchóuɡènɡchóu.
      抽  刀 断  水  水  更  流 ,举杯 消  愁  愁  更  愁  .
      rénshēnɡzàishìbùchènyì,mínɡcháosǎnfànònɡpiānzhōu.   
      人 生   在 世 不称   意,明  朝  散 发弄  扁  舟  . 


      注解:

       1、秋雁:喻李云。
       2、蓬莱文章:这里指李云供职的秘书省。

      韵译:

       弃我逝去的昨日已不可挽留,乱我心绪的今日多叫人烦忧。
       长风万里吹送秋雁南来时候,对此情景正可开怀酣饮高楼。
       你校书蓬莱宫,文有建安风骨,我好比谢朓,诗歌亦清发隽秀。
       我俩都怀逸兴豪情,壮志凌云,想攀登九天,把明月摘揽在手。
       抽刀吹断江水,江水更猛奔流,想要举杯消愁,却是愁上加愁。
       人生在世,不能活得称心如意,不如明朝散发,驾舟江湖漂流。

      评析:

      诗旨在以蓬莱文章比李云,以谢朓清发自喻。借送别以赞对方,惜其生不称世。开首二句,不写叙别,不写楼,却直抒郁结,道出心中烦忧。三、四句突作转折,从苦闷中转到爽郎壮阔的境界,展开了一幅秋空送雁图。一"送",一"酣",点出了"饯别"的主题。"蓬莱"四句,赞美对方文章如蓬莱宫幽藏,刚健遒劲,有建安风骨。又流露自己才能,以谢朓自比,表达了对高洁理想的追求。同时也表现了诗人的文艺观。末四句抒写感慨,理想与现实不可调和,不免烦忧苦闷,只好在"弄扁舟"中去寻求寄托。思想感情瞬息万变,艺术结构腾挪跌宕,起落无端,断续无迹,深刻地表现了诗人矛盾的心情。语言豪放自然,音律和谐统一。"抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁"句,是千百年来描摹愁绪的名言,众口交赞。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词