1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 送陈章甫 李颀

      送陈章甫 李颀

      时间:2007/10/14 14:57:37  点击:3312 次
      上一篇:古意 李颀
      下一篇:琴歌 李颀
      四月南风大麦黄,枣花未落桐叶长.
      青山朝别暮还见,嘶马出门思故乡.
      陈侯立身何坦荡?虬须虎眉仍大颡.
      腹中贮书一万卷,不肯低头在草莽.
      东门酤酒饮我曹,心轻万事皆鸿毛.
      醉卧不知白日暮,有时空望孤云高.
      长河浪头连天黑,津吏停舟渡不得.
      郑国游人未及家,洛阳行子空叹息.
      闻道故林相识多,罢官昨日今如何.

      sìyuènánfēnɡdàmàihuánɡ,zǎohuāwèiluòtónɡyèchánɡ.
      四月 南 风  大麦 黄   ,枣 花 未 落 桐  叶长   .
      qīnɡshāncháobiémùháijiàn,sīmǎchūménsīɡùxiānɡ. zhāo huán
      青  山  朝  别 暮还 见  ,嘶马出 门 思故乡   . 招   环  
      chénhóulìshēnhétǎndànɡ?qiúxūhǔméirénɡdàsǎnɡ.
      陈  侯 立身  何坦 荡  ?虬 须虎眉 仍  大颡  .
      fùzhōnɡzhùshūyíwànjuàn,bùkěndītóuzàicáomǎnɡ.
      腹中   贮 书 一万 卷  ,不肯 低头 在 草 莽  .
      dōnɡménɡūjiǔyǐnwǒcáo,xīnqīnɡwànshìjiēhónɡmáo.
      东  门 酤酒 饮 我曹 ,心 轻  万 事 皆 鸿  毛 .
      zuìwòbùzhībáirìmù,yǒushíkōnɡwànɡɡūyúnɡāo.
      醉 卧不知 白 日暮,有 时 空  望  孤云 高 .
      chánɡhélànɡtouliántiānhēi,jīnlìtínɡzhōudùbùdé.
      长   河浪  头 连  天  黑 ,津 吏停  舟  渡不得.
      zhènɡɡuóyóurénwèijíjiā,luòyánɡxínɡzǐkōnɡtànxī.
      郑   国 游 人 未 及家 ,洛 阳  行  子空  叹 息.
      wéndàoɡùlínxiānɡshíduō,bàɡuānzuórìjīnrúhé.
      闻 道 故林 相   识 多 ,罢官  昨 日今 如何.


      注解:

       1、饮:使喝.
       2、津口:管渡口的小吏.
       3、故林:犹故乡.

      韵译:

       四月好风光,南风和暖麦儿黄,枣子的花还未落,桐叶已长满.
       故乡一座座青山,早晚都相见,马儿出门嘶声叫,催人思故乡.
       陈章甫光明磊落,胸怀真荡然,脑门宽阔虎眉虬须,气派非凡.
       胸怀万卷书,满腹经纶有才干,这等人才,怎能低头埋没草莽.
       想起洛阳东门买酒,宴饮我们,胸怀豁达,万事视如鸿毛一般.
       醉了就睡,那管睡到日落天黑,偶尔仰望,长空孤云游浮飘然.
       黄河水涨,风大浪高浪头凶恶,管渡口的小吏,叫人停止开船.
       你这郑国游子,不能及时回家,我这洛阳客人,徒然为你感叹.
       听说你在故乡,至交旧友很多,昨日你已罢官,如今待你如何?

      评析:

      李颀的送别诗,以善于描写人物著称.此诗的开头四句写送别,轻快舒坦,情怀旷达.中间八句,写陈章甫志节操守,说他光明磊落,清高自重.这八句是诗魂所在(前四句写他的品德、容貌才学和志节;后四名写他形迹脱略,不与世俗同流,借酒隐德,自持清高).最后六句,用比兴手法暗喻仕途险恶,世态炎凉.然而诗人却不以为芥蒂,泰然处之.

      笔调轻松,风格豪爽,别具一格.
       

       
      分享到:
      上一篇:古意 李颀
      下一篇:琴歌 李颀
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词