1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 晨诣超师院读禅经 柳宗元

      晨诣超师院读禅经 柳宗元

      时间:2007/10/14 14:33:36  点击:3297 次
      汲井漱寒齿,清心拂尘服.
      闲持贝叶书,步出东斋读.
      真源了无取,忘迹世所逐.
      遗言冀可冥,缮性何由熟.
      道人庭宇静,苔色连深竹.
      日出雾露余,青松如膏沐.
      澹然离言说,悟悦心自足.

      jíjǐnɡshùhánchǐ,qīnɡxīnfúchénfú.
      汲井  漱 寒 齿 ,清  心 拂尘  服.
      xiánchíbèiyèshū,bùchūdōnɡzhāidú.
      闲  持 贝 叶书 ,步出 东  斋  读.
      zhēnyuánliǎowúqǔ,wànɡjìshìsuǒzhú.
      真  源  了  无取,忘  迹世 所 逐 .
      yíyánjìkěmínɡ,shànxìnɡhéyóushú.
      遗言 冀可冥  ,缮  性  何由 熟 .
      dàoréntínɡyǔjìnɡ,táisèliánshēnzhú.
      道 人 庭  宇静  ,苔 色连  深  竹 .
      rìchūwùlùyú,qīnɡsōnɡrúɡāomù.
      日出 雾露余,青  松  如膏 沐.
      dànránlíyánshuō,wùyuèxīnzìzú.
      澹 然 离言 说  ,悟悦 心 自足.


      注解:

       1、贝叶书:古印度人多用贝多罗树的叶子写佛经,也称贝叶经。
       2、冥:暗合;
       3、缮:修持。
       4、膏沐:本指润发的油脂。
       5、澹然:宁静状。

      韵译:

       汲来清凉井水漱口刷牙,心清了再拂去衣上尘土。
       悠闲地捧起佛门贝叶经,信步走出东斋吟咏朗读。
       佛经真谛世人并无领悟,荒诞之事却为人们追逐。
       佛儒精义原也可望暗合,但修养本性我何以精熟。
       道人禅院多么幽雅清静,绿色鲜苔连接竹林深处。
       太阳出来照着晨雾余露,苍翠松树宛若沐后涂脂。
       清静使我恬淡难以言说,悟出佛理内心畅快满足。

      评析: 

      这是一首抒写感想的抒情诗。诗的内容是抒发了诗人的哲学见解。前半部写他到禅院读经,指责世人追逐的乃是那些荒诞的事情,而不去了解佛经的真正含义。后半部写他认为佛家的精义与儒家之道有相通之处,但如何修养本性,却难以精熟。然而,他对禅院的清静幽雅却流连玩赏。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词