1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 古诗文 >> 古诗十九首之十一·回车驾言迈

      古诗十九首之十一·回车驾言迈

      时间:2007/11/23 11:34:13  点击:3648 次
      回车驾言迈,悠悠涉长道。
      四顾何茫茫,东风摇百草。
      所遇无故物,焉得不速老。
      盛衰各有时,立身苦不早。
      人生非金石,岂能长寿考?
      奄忽随物化,荣名以为宝。

      huíchējiàyánmài,yōuyōushèchánɡdào。
      回 车 驾 言 迈 ,悠 悠 涉 长   道 。
      sìɡùhémánɡmánɡ,dōnɡfēnɡyáobǎicǎo。
      四顾何茫  茫  ,东  风  摇 百 草 。
      suǒyùwúɡùwù,yāndébúsùlǎo。
      所 遇无故物,焉 得不速老 。
      shènɡshuāiɡèyǒushí,lìshēnkǔbùzǎo。
      盛   衰   各有 时 ,立身  苦不早 。
      rénshēnɡfēijīnshí,qǐnénɡchánɡshòukǎo?
      人 生   非 金 石 ,岂能  长   寿  考 ?
      yǎnhūsuíwùhuà,rónɡmínɡyǐwéibǎo。
      奄 忽随 物化 ,荣  名  以为 宝 。

            古詩十九首之十一

          迴車駕言邁,悠悠涉長道。
          四顧何茫茫,東風搖百草。
          所遇無故物,焉得不速老。
          盛衰各有時,立身苦不早。
          人生非金石,豈能長壽考?
          奄忽隨物化,榮名以為寶。

      注釋

          〔迴車駕言邁〕『迴』,轉也。『言』,語助詞。『邁』,遠行也。
       
          〔悠悠〕遠而未至之貌。

          〔涉〕本義是徒步過水。引申之,凡渡水都叫『涉』。再引申之,則不限於涉水。這裡是『涉長道』,猶言『歷長道』。

          〔茫茫〕廣大而無邊際的樣子。這裡用以形容『東風搖百草』的客觀景象,並承上『悠悠涉長道』而抒寫空虛無著落的遠客心情。

          〔所遇無故物二句〕『故』,舊也。『無故物』承『東風搖百草』而言。『東風』,指春風,『百草』是新生的草。節序推移,新陳代謝,去年的枯草,已成『故物』,當然是看不到了。『焉得不速老』是由眼前事物而產生的一種聯想;草很容易由榮而枯,人又何嘗不很快地由少而老呢?

          〔盛衰各有時二句〕『各有時』,猶言『各有其時』,是兼指百草和人生而說的。『時』的短長雖各有不同,但在這一定時間內,有盛必有衰,而且是由盛而衰的;既然如此,『立身』就必須早了。『早』,指盛時。『立身』,猶言樹立一生的事業基礎。

          〔人生非金石二句〕『金』,言其堅,『石』,言其固。上句言生命的脆弱。『考』,老也。『壽考』,猶言老壽。下句是說,即使老壽,也有盡期,不能長久下去。

          〔奄忽隨物化〕『-奄忽』,急遽也。『隨物化』,猶言『隨物而化』,指死亡。

          〔榮名〕指榮祿和聲名。

      說明

          這首詩從客觀景物的更新,聯想到人生壽命的短暫,因而發出『立身不早』,沈淪失意的慨歎。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词