1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 古诗文 >> 古诗十九首之三·青青陵上柏

      古诗十九首之三·青青陵上柏

      时间:2007/11/23 11:02:43  点击:3679 次
      青青陵上柏,磊磊涧中石。
      人生天地间,忽如远行客。
      斗酒相娱乐,聊厚不为薄。
      驱车策驽马,游戏宛与洛。
      洛中何郁郁,冠带自相索。
      长衢罗夹巷,王侯多第宅。
      两宫遥相望,双阙百余尺。
      极宴娱心意,戚戚何所迫?

      qīnɡqīnɡlínɡshànɡbó,lěilěijiànzhōnɡshí。     
      青  青  陵  上   柏 ,磊 磊 涧  中   石 。     
      rénshēnɡtiāndìjiān,hūrúyuǎnxínɡkè。
      人 生   天  地间  ,忽如远  行  客。
      dòujiǔxiānɡyúlè,liáohòubùwéibáo。
      斗 酒 相   娱乐,聊  厚 不为 薄 。
      qūchēcènúmǎ,yóuxìwǎnyǔluò。
      驱车 策驽马,游 戏宛 与洛 。
      luòzhōnɡhéyùyù,ɡuàndàizìxiānɡsuǒ。
      洛 中   何郁郁,冠  带 自相   索 。
      chánɡqúluójiáxiànɡ,wánɡhóuduōdìzhái。
      长   衢罗 夹 巷   ,王  侯 多 第宅  。
      liǎnɡɡōnɡyáoxiānɡwànɡ,shuānɡquèbǎiyúchǐ。
      两   宫  遥 相   望  ,双    阙 百 余尺 。
      jíyànyúxīnyì,qīqīhésuǒpò?
      极宴 娱心 意,戚戚何所 迫?

            古诗十九首之三·青青陵上柏

          青青陵上柏,磊磊澗中石。
          人生天地間,忽如遠行客。
          斗酒相娛樂,聊厚不為薄;
          驅車策駑馬,遊戲宛與洛。
          洛中何鬱鬱!冠帶自相索。
          長衢羅夾巷,王侯多第宅;
          兩宮遙相望,雙闕百餘尺。
          極宴娛心意,戚戚何所迫?

      注釋

          〔青青陵上柏二句〕『陵』,大的土山。『柏』,四季常青的樹木。『青青』,猶言長青青。『磊磊』,眾石攢聚貌。『澗』,s間的溪流。這兩句是托物興起的,用以興起生命短暫,人不如物的感慨。

          ﹝忽如遠行客﹞『忽』,速貌。『遠行客』,比喻人生的短暫。離家遠行,思家更切,到了那裡,尤其不能久留。不但極言生命的短暫,而且暗示有厭世的意思。

          ﹝斗酒相娛樂二句﹞斗酒指少量的酒。

          ﹝鬱鬱﹞盛貌,形容洛中繁華熱鬧的氣象。

          ﹝冠帶自相索﹞『冠帶』,官爵的標誌,用以區別於平民,此作貴人的代稱。『索』,求也。『貴人自相索』,是說貴人只和貴人來往,不理別人。

          ﹝長衢羅夾巷二句﹞『衢』,四達之道,即大街。『羅』,列也。『夾巷』,夾在長衢兩旁的小巷。這兩句是說大街的兩旁,羅列著小巷,許多王侯的第宅在巷中,而第宅的大門,則面臨大街,以見氣概之盛,引人注目。

          〔兩宮遙相望二句〕『兩宮』,指洛陽城內的南北兩宮。

          〔極宴娛心意二句〕『極宴』,窮極宴會。『戚戚』,憂思也。上句寫那些冠帶人物們的生活現象,下句寫他們的現實心情。

      說明

          這首詩是一位失意之士藉由他所看到的當時政治首都洛陽的一些現象,寫出了個人不平之感,和不滿現實的心情。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词