1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 贼退示官吏·并序 元结

      贼退示官吏·并序 元结

      时间:2007/10/13 15:22:04  点击:3432 次
       癸卯岁西原贼入道州,焚烧杀掠,几尽而去. 明年,贼又攻永州破邵,不犯此州边鄙而退.岂力能制敌欤?盖蒙其伤怜而已.诸使何为忍苦征敛,故作诗一篇以示官吏.

      昔岁逢太平,山林二十年.
      泉源在庭户,洞壑当门前.
      井税有常期,日晏犹得眠.
      忽然遭时变,数岁亲戎旃.
      今来典斯郡,山夷又纷然.
      城小贼不屠,人贫伤可怜.
      是以陷邻境,此州独见全.
      使臣将王命,岂不如贼焉?
      今彼徵敛者,迫之如火煎.
      谁能绝人命?以作时世贤.
      思欲委符节,引竿自刺船.
      将家就鱼麦,归老江湖边.

       ɡuǐmǎosuìxīyuánzéirùdàozhōu,fénshāoshālüè,jǐjìnérqù. 
       癸 卯 岁 西原  贼 入道 州  ,焚 烧  杀 掠 ,几尽 而去. 
      mínɡnián,zéiyòuɡōnɡyǒnɡzhōupòshào,búfàncǐzhōubiānbǐértuì.
      明  年  ,贼 又 攻  永  州  破邵  ,不犯 此州  边  鄙而退 .
      qǐlìnénɡzhìdíyú?ɡàiménɡqíshānɡliánéryǐ.
      岂力能  制 敌欤?盖 蒙  其伤   怜  而已.
      zhūshǐhéwéirěnkǔzhēnɡliǎn,ɡùzuòshīyìpiānyǐshìɡuānlì.
      诸 使 何为 忍 苦征   敛  ,故作 诗 一篇  以示 官  吏.
      xīsuìfénɡtàipínɡ,shānlínèrshínián.
      昔岁 逢  太 平  ,山  林 二十 年  .
      quányuánzàitínɡhù,dònɡhèdānɡménqián.
      泉  源  在 庭  户,洞  壑当  门 前  .
      jǐnɡshuìyǒuchánɡqī,rìyànyóudémián.
      井  税  有 常   期,日晏 犹 得眠  .
      hūránzāoshíbiàn,shùsuìqīnrónɡzhān.
      忽然 遭 时 变  ,数 岁 亲 戎  旃  .
      jīnláidiǎnsījùn,shānyíyòufēnrán.
      今 来 典  斯郡 ,山  夷又 纷 然 .
      chénɡxiǎozéibùtú,rénpínshānɡkělián.
      城   小  贼 不屠,人 贫 伤   可怜  .
      shìyǐxiànlínjìnɡ,cǐzhōudújiànquán.
      是 以陷  邻 境  ,此州  独见  全  .
      shǐchénjiānɡwánɡmìnɡ,qǐbùrúzéiyān?
      使 臣  将   王  命  ,岂不如贼 焉 ?
      jīnbǐzhēnɡliǎnzhě,pòzhīrúhuǒjiān.
      今 彼徵   敛  者 ,迫之 如火 煎  .
      shuínénɡjuérénmìnɡ?yǐzuòshíshìxián.
      谁  能  绝 人 命  ?以作 时 世 贤  .
      sīyùwěifújié,yǐnɡānzìcìchuán.
      思欲委 符节 ,引 竿 自刺船   .
      jiānɡjiājiùyúmài,ɡuīlǎojiānɡhúbiān.
      将   家 就 鱼麦 ,归 老 江   湖边  .

      注解:

       1、井:即"井田";
       2、井税:这里指赋税.
       3、戎旃:军帐.
       4、典:治理.
       5、委:率.
       6、刺船:撑船.

      韵译:

       唐代宗广德元年,西原的贼人攻入道州城,
       焚烧杀戮掠夺,几乎扫光全城才走.
       第二年,贼人又攻打永州并占领邵州,
       却不侵犯道州边境而去.
       难道道州官兵能有力制敌吗?
       只是受到贼人哀怜而巳.
       诸官吏为何如此残忍苦征赋敛?
       因此作诗一篇给官吏们看看.

       我早年遇到了太平世道,在山林中隐居了二十年.
       清澈的源泉就在家门口,洞穴沟壑横卧在家门前.
       田租赋税有个固定期限,日上三竿依然安稳酣眠.
       忽然间遭遇到世道突变,数年来亲自从军上前线.
       如今我来治理这个郡县,山中的夷贼又常来扰边.
       县城太小夷贼不再屠掠,人民贫穷他们也觉可怜.
       因此他们攻陷邻县境界,这个道州才能独自保全.
       使臣们奉皇命来收租税,难道还不如盗贼的心肝?
       现在那横征暴敛的官吏.催赋逼税恰如火烧火煎.
       谁愿意断绝人民的生路,去做时世所称赞的忠贤?
       我想辞去道州刺史官职,拿起竹篙自己动手撑船.
       带领家小去到鱼米之乡,归隐老死在那江湖之边.

      评析:

      这是斥责统治者横征暴敛的诗.诗序交代了历史背景,然后在诗中表现了官吏不顾人民死活,与"夷贼"比较起来,有过之而无不及.

      全诗共分四段.前六句为第一段,写昔岁太平日子,生活的安适.七至十四句为第二段,写"今",写"贼".对"贼"褒扬.十五至廿句,为第三段,写"今",写"官".抨击官吏,不顾丧乱人民之苦,横征暴敛.最后四句为第四段,写自己的心志:宁愿弃官,也不愿做所谓"忠臣、贤臣".宁愿归隐江湖,洁身自好,也不愿作为帮凶,坑害人民.

      诗直陈事实,直抒胸臆,不雕琢矫饰,感情真挚.不染污泥、芳洁自好.
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词