1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 黄钟·人月圆 倪瓒 伤心莫问前朝事

      黄钟·人月圆 倪瓒 伤心莫问前朝事

      时间:2007/11/15 8:38:46  点击:8966 次
      伤心莫问前朝事,重上越王台,
      鹧鸪啼处,东风草绿,残照花开.
      怅然孤啸,青山故国,齐木苍苔.
      当时月明,依依素影,何处飞来? 

      惊回一枕当年梦,渔唱起南津.
      画屏云嶂,池塘春草,无限消魂.
      旧家应在,梧桐覆井,杨柳藏门.
      闲身空老,孤篷听雨,灯火江村.

      shānɡxīnmòwènqiáncháoshì,chónɡshànɡyuèwánɡtái, 
      伤   心 莫 问 前  朝  事 ,重   上   越 王  台 ,    
      zhèɡūtíchù,dōnɡfēnɡcǎolǜ,cánzhàohuākāi.
      鹧 鸪啼处 ,东  风  草 绿,残 照  花 开 .
      chànɡránɡūxiào,qīnɡshānɡùɡuó,qímùcānɡtái.
      怅   然 孤啸  ,青  山  故国 ,齐木苍  苔 .
      dānɡshíyuèmínɡ,yīyīsùyǐnɡ,héchùfēilái? 
      当  时 月 明  ,依依素影  ,何处 飞 来 ? 

      jīnɡhuíyìzhěndānɡniánmènɡ,yúchànɡqǐnánjīn.
      惊  回 一枕  当  年  梦  ,渔唱   起南 津 .
      huàpínɡyúnzhànɡ,chítánɡchūncǎo,wúxiànxiāohún.
      画 屏  云 嶂   ,池 塘  春  草 ,无限  消  魂 .
      jiùjiāyīnɡzài,wútónɡfùjǐnɡ,yánɡliǔcánɡmén.
      旧 家 应  在 ,梧桐  覆井  ,杨  柳 藏  门 .
      xiánshēnkōnɡlǎo,ɡūpénɡtīnɡyǔ,dēnɡhuǒjiānɡcūn.
      闲  身  空  老 ,孤篷  听  雨,灯  火 江   村 .

      注释:

       1.越王台:当是越王勾践所筑的台榭。
       2.鹧鸪啼处:朱白《越中览古》:“宫女如花满春殿,只今惟有遮鸪飞。”这里用其意,而以“东风草绿,残照花开”,烘托其荒凉的景象。
       3.青山故国“二句:故国已成青山,乔木已长苍苔,极力形容其荒凉寂寞的景象。
       4.素影:指明月。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词