1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·折桂令 鲜于必仁 出都门鞭影摇红

      双调·折桂令 鲜于必仁 出都门鞭影摇红

      时间:2007/11/14 7:36:15  点击:3467 次
      芦沟晓月

      出都门鞭影摇红,山色空濛,林景玲珑.
      桥俯危波,车通远塞,栏倚长空.
      起宿霭千寻卧龙,掣流云万丈垂虹,
      路杳疏钟,似蚁行人,如步蟾宫.

      西山晴雪

      玉嵯峨高耸神京,峭壁排银,叠石飞琼,
      地展雄藩天开图画,户判围屏.
      分曙色流云有影,冻晴光老树无声.
      醉眼空惊,樵子归来,蓑笠青青.

      lúɡōuxiǎoyuè
      芦沟 晓  月 
      chūdūménbiānyǐnɡyáohónɡ,shānsèkōnɡménɡ,línjǐnɡlínɡlónɡ.        
      出 都 门 鞭  影  摇 红  ,山  色空  濛  ,林 景  玲  珑  .        
      qiáofǔwēibō,chētōnɡyuǎnsài,lányǐchánɡkōnɡ.              
      桥  俯危 波,车 通  远  塞 ,栏 倚长   空  .               
      qǐsùǎiqiānxúnwòlónɡ,chèliúyúnwànzhànɡchuíhónɡ,
      起宿霭千  寻 卧龙  ,掣 流 云 万 丈   垂  虹  ,
      lùyǎoshūzhōnɡ,sìyǐxínɡrén,rúbùchánɡōnɡ.
      路杳 疏 钟   ,似蚁行  人 ,如步蟾  宫  .

      xīshānqínɡxuě
      西山  晴  雪 
      yùcuóé ɡāosǒnɡshénjīnɡ,qiàobìpáiyín,diéshífēiqiónɡ,
      玉嵯 峨高 耸  神  京  ,峭  壁排 银 ,叠 石 飞 琼   ,
      dìzhǎnxiónɡfāntiānkāitúhuà,hùpànwéipínɡ.
      地展  雄   藩 天  开 图画 ,户判 围 屏  .
      fēnshǔsèliúyúnyǒuyǐnɡ,dònɡqínɡɡuānɡlǎoshùwúshēnɡ.
      分 曙 色流 云 有 影  ,冻  晴  光   老 树 无声   .
      zuìyǎnkōnɡjīnɡ,qiáozǐɡuīlái,suōlìqīnɡqīnɡ.
      醉 眼 空  惊  ,樵  子归 来 ,蓑 笠青  青  .

      注释:

       1.这是作者《燕山八景》组曲,今选 其二。
       2.芦沟晓月:元代燕山(今北京地区)八景之一,地点在今北京市西南芦沟桥,桥为金大定(1161—1189年)时所建,跨永定河上。
       3.“起宿霭千寻卧龙”二句:形容声沟桥姿态的雄伟美丽。
       4.蟾宫:月宫,俗传月中有蟾蜍,故称月为蟾宫。
       5.西山晴雪:元代燕山八景之一。西山在今北京市西北。
       6.地展雄藩:意指西山为北京屏障。雄藩,雄伟的屏藩。


       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词