1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·普天乐 滕宾 柳丝柔

      中吕·普天乐 滕宾 柳丝柔

      时间:2007/11/13 9:51:40  点击:4385 次
      柳丝柔,莎茵细.
      数枝红杏,闹出墙围.
      院宇深,秋千系.
      好雨初晴东郊媚,看儿孙月下扶犁.
      黄尘意外,青山眼里,归去来兮.

      翠荷残,苍梧坠.
      千山应瘦,万木皆稀,蜗角名,蝇头利.
      输与渊明陶陶醉,尽黄菊围绕东篱.
      良田数顷,黄牛二只,归去来兮.

      liǔsīróu,shāyīnxì.
      柳 丝柔 ,莎 茵 细.
      shùzhīhónɡxìnɡ,nàochūqiánɡwéi.
      数 枝 红  杏  ,闹 出 墙   围 .
      yuànyǔshēn,qiūqiānxì.
      院  宇深  ,秋 千  系.
      hǎoyǔchūqínɡdōnɡjiāomèi,kànérsūnyuèxiàfúlí.
      好 雨初 晴  东  郊  媚 ,看 儿孙 月 下 扶犁.
      huánɡchényìwài,qīnɡshānyǎnlǐ,ɡuīqùláixī.
      黄   尘  意外 ,青  山  眼 里,归 去来 兮.

      cuìhécán,cānɡwúzhuì.
      翠 荷残 ,苍  梧坠  .
      qiānshānyīnɡshòu,wànmùjiēxī,wōjiǎomínɡ,yínɡtóulì.
      千  山  应  瘦  ,万 木皆 稀,蜗角  名  ,蝇  头 利.
      shūyǔyuānmínɡtáotáozuì,jìnhuánɡjúwéirǎodōnɡlí.
      输 与渊  明  陶 陶 醉 ,尽 黄   菊围 绕 东  篱.
      liánɡtiánshùqǐnɡ,huánɡniúèrzhǐ,ɡuīqùláixī.
      良   田  数 顷  ,黄   牛 二只 ,归 去来 兮.

      注释:

       1.莎茵细:缘草柔轻约细如毯。莎,莎 草,亦称香附子。
       2.“数枝”二句:这是化用宋祁《玉楼春》“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”和叶绍翁《游小园不值》“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”等诗句。
       3.院宇深,秋千系:这两句是从冯延巳《上行杯》“罗巾莫遮香,柳外秋千出画墙”和欧阳修《蝶恋花》“庭院深深深几许”、“乱红飞过秋千去“等诗句中脱胎出来的。
       4.蜗角名,蝇头利:比喻极微小的名利。《庄子·则阳》:“有国于蜗之左角者,曰触氏:有国于蜗之右角者,曰蛮氏。时相与争地而战“苏轼《满庭芳》:”蜗角虚名,蝇头微利。“
       5.“输与”二句:陶渊明,性嗜酒,又爱菊。参看白朴[双调·寄生草]“但知音尽说陶潜是”注。陶陶,和乐的样子。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词