1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 越调·小桃红·采莲女 杨果 采莲人和采莲歌

      越调·小桃红·采莲女 杨果 采莲人和采莲歌

      时间:2007/11/13 9:15:45  点击:8788 次
      采莲人和采莲歌,柳外兰舟过,不管鸳鸯梦惊破.
      夜如何,有人独上江楼卧.
      伤心莫唱,南朝旧曲,司马泪痕多.

      碧湖湖上柳阴阴,人影澄波浸,常记年时对花饮.
      到如今,西风吹断回文锦.
      羡他一对、鸳鸯飞去,残梦蓼花深.

      cǎiliánrénhècǎiliánɡē,liǔwàilánzhōuɡuò,bùɡuǎnyuānyānɡmènɡjīnɡpò.    
      采 莲  人 和采 莲  歌,柳 外 兰 舟  过 ,不管  鸳  鸯  梦  惊  破.    
      yèrúhé,yǒuréndúshànɡjiānɡlóuwò.
      夜如何,有 人 独上   江   楼 卧.
      shānɡxīnmòchànɡ,náncháojiùqǔ,sīmǎlèihénduō.
      伤   心 莫唱   ,南 朝  旧 曲,司马泪 痕 多 .

      bìhúhúshànɡliǔyīnyīn,rényǐnɡchénɡbōjìn,chánɡjìniánshíduìhuāyǐn.
      碧湖湖上   柳 阴 阴 ,人 影  澄   波浸 ,常   记年  时 对 花 饮 .
      dàorújīn,xīfēnɡchuīduànhuíwénjǐn.
      到 如今 ,西风  吹  断  回 文 锦 .
      xiàntāyíduì、yuānyānɡfēiqù,cánmènɡliǎohuāshēn.
      羡  他一对 、鸳  鸯  飞 去,残 梦  蓼  花 深  .


      注释:

       1.小桃红:越调中常用曲调。宫声的七调叫“宫”,其余的都叫“调”,故称调子为宫调。隋、唐的燕乐本有二十八调。但在元曲中常用的,仅仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、小石调、般涉调、商调、商角调、双调、越调等十二种。
       2.采莲歌:梁武帝作乐府《江南弄》七曲,其中一贡名《采莲曲》,后代仿作者颇多。这里泛指我国南方地区妇女采莲时唱的歌曲。
       3.兰舟:用木兰做的船。晕里泛指装饰美的小船。
       4.南朝旧曲:指南朝陈后主的《玉树后庭花》曲,旧时一向被认为是亡国之音。唐人杜牧《泊秦淮》诗:“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”
       5.司马泪痕多:唐代白居易于元和年间,被贬为江州司马,作《琵琶行》以自况,结句说:“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣,座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。”
       6.西风吹断回文锦:以回文锦的被西风吹断,暗喻夫妇的离散。回文诗,是我国古代杂体诗句,回环往复读之俱成文。相传始于晋代的傅咸和温峤,但他们所作的诗皆不传。今所见苏蕙的《璇玑图诗》最有名。苏蕙是东晋前秦的女诗人。据《晋书·列女传》说:窦滔妻苏氏,名蕙,字若兰,善属文。滔,苻坚时为秦州剌史,被自徙流沙,苏多思之,织锦为《回文璇图诗》以赠滔,宛转循环以读之,词甚凄惋。”
       7.蓼:一年生草木植物,花淡绿或淡红色。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词