1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·折桂令·登姑苏台 乔吉 百花洲上新台

      双调·折桂令·登姑苏台 乔吉 百花洲上新台

      时间:2007/11/8 7:27:58  点击:2967 次
      百花洲上新台,檐吻云平,图画天开.
      鹏俯沧溟,蜃横城市,鳌驾蓬莱,
      学捧心山颦翠色,怅悬头土湿腥苔.
      悼古兴怀,休近阑干,万丈尘埃.

      bǎihuāzhōushànɡxīntái,yánwěnyúnpínɡ,túhuàtiānkāi.
      百 花 洲  上   新 台 ,檐 吻 云 平  ,图画 天  开 .
      pénɡfǔcānɡmínɡ,shènhénɡchénɡshì,áojiàpénɡlái,
      鹏  俯沧  溟  ,蜃  横  城   市 ,鳌驾 蓬  莱 ,
      xuépěnɡxīnshānpíncuìsè,chànɡxuántóutǔshīxīnɡtái.
      学 捧  心 山  颦 翠 色,怅   悬  头 土湿 腥  苔 .
      dàoɡǔxīnɡhuái,xiūjìnlánɡān,wànzhànɡchénāi.
      悼 古兴  怀  ,休 近 阑 干 ,万 丈   尘  埃.

      注释:

       1.檐吻云平:言飞檐画栋,高与云平。
       2.图画天开,言风景如画,自然展现在人们的面前。
       3.鹏俯沧溟 :象大鹏之俯瞰海洋。沧溟,海水弥漫的样子。
       4.蜃(shen)横城市:象“蜃景”横理成城市一样。“蜃景”是光线经过不同的密度层,把远处的景物折射在空中或地面所成的奇异幻景。《史记·天官书》:“海旁蜃气象楼台,广野气成宫阙然;云气各象其山川人民所聚积。”
       5.鳌驾蓬莱:《列子·汤问》:渤海中有五山:岱舆、员峤、方壶瀛洲、蓬莱。“巨鳌十五,举首而戴之,六万岁一交焉。”
       6.“学捧心”句:《庄子·天运》:“故西施病心而膑其里,其里之丑人见之而美,归而捧心而膑其里。其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之,挈妻子而去之走。”这是把山拟人化,言山之苍翠是在学习美人的眉黛。
       7.“怅悬头”句:《史记·伍子胥列传》:“(吴王)乃使使赐伍子胥属镂之剑,曰:‘子以此死。’……(伍子胥)乃告其舍人曰:‘必树吾墓上以梓,令可以为器;而抉吾眼悬吴东门之上,以观越寇之入灭吴也。”这里是下文所说的“悼古伤怀”的主要内容。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词