1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·折桂令·寄远 乔吉 云雨期一枕南柯

      双调·折桂令·寄远 乔吉 云雨期一枕南柯

      时间:2007/11/8 7:25:53  点击:2990 次
      云雨期一枕南柯,破镜分钗,对酒当歌.
      想驿路风烟,马头风月,雁底关河.
      往日个殷勤访我,近新来憔悴因他.
      淡却双蛾,哭损秋波.
      台候如何,忘了人呵.

      yúnyǔqīyìzhěnnánkē,pòjìnɡfēnchāi,duìjiǔdānɡɡē.
      云 雨期一枕  南 柯,破镜  分 钗  ,对 酒 当  歌.
      xiǎnɡyìlùfēnɡyān,mǎtóufēnɡyuè,yàndǐɡuānhé.
      想   驿路风  烟 ,马头 风  月 ,雁 底关  河.
      wǎnɡrìɡèyīnqínfǎnɡwǒ,jìnxīnláiqiáocuìyīntē.
      往  日个殷 勤 访  我,近 新 来 憔  悴 因 他.
      dànquèshuānɡé ,kūsǔnqiūbō.
      淡 却 双    蛾,哭损 秋 波.
      táihòurúhé,wànɡlerénhē.
      台 候 如何,忘  了人 呵.

      注释:

       1.云雨期:喻男女欢会之期。南柯:喻虚幻梦境。
       2.破镜分钗:喻夫妻分离。分钗,言唐明皇与杨妃的爱情悲剧。白居易《长恨歌》:“惟将旧物表深情,钿合金钗寄将去,钗留一股合一扇,钗壁擘黄金合分钿。”
       3.双蛾:两条蛾眉。
       4.秋波:喻美女的眼睛,言其象秋水一样的明亮澄澈。
       5.台候:犹言贵体。台,旧时书信,常用来对人的尊称。如台甫、台端之类。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词