1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·齐天乐带红衫儿·道情 张可久 人生底事辛苦

      中吕·齐天乐带红衫儿·道情 张可久 人生底事辛苦

      时间:2007/11/7 6:59:25  点击:2990 次
      人生底事辛苦?杜被儒冠误.
      读书,图:驷马高车,但沾着者也乎.
      区区,牢落江湖,奔走在仕途.
      半纸虚名,十载功夫.
      人传梁甫吟,自献长门赋,谁三顾茅庐.
      白鹭洲边住,黄鹤矶头去,
      唤奚奴,鲙鲈鱼,何必谋诸妇?
      酒葫芦,醉模糊,也有安排我处.

      rénshēnɡdǐshìxīnkǔ?dùbèirúɡuànwù.
      人 生   底事 辛 苦?杜被 儒冠  误.
      dúshū,tú:sìmǎɡāochē,dànzhānzhezhěyěhū.
      读书 ,图:驷马高 车 ,但 沾  着 者 也乎.
      qūqū,láoluòjiānɡhú,bēnzǒuzàishìtú.
      区区,牢 落 江   湖,奔 走 在 仕 途.
      bànzhǐxūmínɡ,shízǎiɡōnɡfu.
      半 纸 虚名  ,十 载 功  夫.
      rénchuánliánɡfǔyín,zìxiànzhǎnɡménfù,shuísānɡùmáolú.
      人 传   梁   甫吟 ,自献  长   门 赋,谁  三 顾茅 庐.
      báilùzhōubiānzhù,huánɡhèjītóuqù,
      白 鹭洲  边  住 ,黄   鹤矶头 去,
      huànxīnú,kuàilúyú,hébìmóuzhūfù?
      唤  奚奴,鲙  鲈鱼,何必谋 诸 妇?
      jiǔhúlu,zuìmóhu,yěyǒuānpáiwǒchù.
      酒 葫芦,醉 模糊,也有 安排 我处 .

      注释:

       1.底事:何事。
       2.儒冠:古时读书人戴的帽子。杜甫《奉赠韦左丞二十二韵》:“纨袴不饿死,儒冠多误身。”
       3.驷马高车:古代显贵者所乘的车。驷,一车四马。
       4.者也之乎:古汉语中的虚词,这是潮讽旧知识分子的咬文嚼字。
       5.区区:微小。
       6.牢落:没有寄托,四处奔走的样子。陆机《文赋》:“心牢落而无偶。”
       7.仁途:作官的道路。
       8.梁甫吟:乐府楚调曲名。一作“梁父”,今所传古辞,写齐相婴晏以二桃杀三十,传为诸葛亮所作。《三国志·诸葛亮传》“亮躬耕垄亩,好为梁父吟。”
       9.长门赋:司马相如《长门赋序》:“孝武皇帝陈皇后,时得幸,颇妒,别在长门宫,愁闷悲里。闻蜀郡成都司马相如天下工为文,奉黄金百斤,为相如、文君取酒,因于解悲愁之辞,而相如为文以悟主上,陈皇后复得亲幸。”按史传没有陈皇后复得亲幸的记载,此序虽见于《昭明文选》,疑为后人伪托。
       10.三顾茅庐:言刘备三次到诸葛亮家中,请他出山,商量国家大事。诸葛亮《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猬自枉屈,三顾臣于草庐之中,谘臣以当世之事。”
       11.黄鹤矶、白鹭洲:黄鹤矶在武昌市蛇山,白鹭洲在南京市水西门外。此是写他邀游了长江流域的名胜古迹。
       12.奚奴:小仆人。
       13.“鲙鲈鱼”二句:把鲈鱼细切起来。鲙,“脍”的异体字。这是化用苏轼《后赤壁赋》的话。赋云:“客曰:‘今者薄者,举网得鱼,巨口细鳞,状似松江之鲈。顾安所得酒乎?’归而谋诸妇。妇曰:‘我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需’。”
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词