1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·卖花声·怀古 张可久 阿房舞殿翻罗袖

      中吕·卖花声·怀古 张可久 阿房舞殿翻罗袖

      时间:2007/11/6 7:57:58  点击:3145 次
      阿房舞殿翻罗袖,金谷名园起玉楼,隋堤古柳缆龙舟.
      不堪回首,东风还又,野花开暮春时候. 

      美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关.
      伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹.

      ē fánɡwǔdiànfānluóxiù,jīnɡǔmínɡyuánqǐyùlóu,
      阿房  舞殿  翻 罗 袖 ,金 谷名  园  起玉楼 ,
      suídīɡǔliǔlǎnlónɡzhōu.
      隋 堤古柳 缆 龙  舟  .
      bùkānhuíshǒu,dōnɡfēnɡhuányòu,yěhuākāimùchūnshíhou.     
      不堪 回 首  ,东  风  还 又 ,野花 开 暮春  时 候 .       

      měirénzìwěnwūjiānɡàn,zhànhuǒcénɡshāochìbìshān,
      美 人 自刎 乌江   岸,战  火 曾  烧  赤 壁山  ,
      jiānɡjūnkōnɡlǎoyùménɡuān.
      将   军 空  老 玉门 关  .
      shānɡxīnqínhàn,shēnɡmíntútàn,dúshūrényìshēnɡchánɡtàn.
      伤   心 秦 汉 ,生   民 涂炭 ,读书 人 一声   长   叹 .


      注释:

       1.阿房:旧读e pang。秦始皇三十五年(公元前212年),征发刑徒七十余万修阿房宫及郦山陵。阿房宫穷极侈俪,仅前殿即“东西五百步,南北五十丈;上可以坐万人,下可以建五丈旗;周驰为阁道,自殿下直抵南山”。《史记·秦始皇本纪》但实际上没有全部完工。全句大意是说,当年秦始皇曾在华丽的陕西省房宫里观赏歌舞,尽情享乐。
       2.金谷名园:在河南洛阳市西面,是晋代大官僚大富豪石崇的别墅,其中的建筑和陈设也异常奢侈豪华。
       3.隋堤古柳:隋炀帝开通济渠,沿河筑堤种柳,称为“隋堤”,即今江苏以北的运河堤。缆龙舟:指隋炀帝沿运河南巡江都(今扬州市)事。
       4.东风还又:现在又吹起了东风。这里的副词“又”起动词的作用,是由于押韵的需要。
       5.美人句:楚汉相争,汉胜楚败。项羽在垓下(今安徽灵壁县东南)被汉军围困。夜里,他在帐中悲歌痛饮,与美人虞姬诀别,然后乘夜突出重围。在乌江(今安徽和县东)又被汉军追及,于是自刎而死。这里说美人自刎乌江,是这个典故的活用。
       6.战火句:指三国时的赤壁之战。赤壁在今湖北嘉鱼县境。公元208年,吴蜀联军在这里击败曹操百万大军。
       7.将军句:东汉班超因久在边塞镇守,年老思归,所以给皇帝写了一封奏章,上面有两句是:“臣不敢望到酒泉郡(在今甘肃),但愿生入玉门关”。见《后汉书·班超传》。
       8.秦汉:泛指前代。
       9.涂炭:比喻受灾受难。涂,泥涂;炭,炭火。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词