1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·庆东原·次马致远先辈韵 张可久 门长闭

      双调·庆东原·次马致远先辈韵 张可久 门长闭

      时间:2007/11/6 7:55:41  点击:2981 次
      门长闭,客任敲,山童不唤陈抟觉.
      袖中六韬,鬓边二毛,家里箪瓢.
      他得志笑闲人,他失脚闲人笑.

      难开眼,懒折腰,白云不应蒲轮召.
      解组汉朝,寻诗灞桥,策杖临皋.
      他得志笑闲人,他失脚闲人笑.

      ménchánɡbì,kèrènqiāo,shāntónɡbúhuànchéntuánjiào.
      门 长   闭,客任 敲  ,山  童  不唤  陈  抟  觉  .
      xiùzhōnɡliùtāo,bìnbiānèrmáo,jiālǐdānpiáo.
      袖 中   六 韬 ,鬓 边  二毛 ,家 里箪 瓢  .
      tādézhìxiàoxiánrén,tāshījiǎoxiánrénxiào.
      他得志 笑  闲  人 ,他失 脚  闲  人 笑  .

      nánkāiyǎn,lǎnzhéyāo,báiyúnbùyìnɡpúlúnzhào.           
      难 开 眼 ,懒 折 腰 ,白 云 不应  蒲轮 召  .             
      jiězǔhàncháo,xúnshībàqiáo,cèzhànɡlínɡāo.
      解 组汉 朝  ,寻 诗 灞桥  ,策杖   临 皋 .
      tādézhìxiàoxiánrén,tāshījiǎoxiánrénxiào.
      他得志 笑  闲  人 ,他失 脚  闲  人 笑  .

      注释:

       1.陈抟(tuan):北宋初著名的道士。马致远曾经写过杂剧《陈抟高卧》。
       2.六韬:古代兵书,相传为吕尚(姜子牙)所作。
       3.鬓边三毛:两鬓的花白头发。庾信《哀江南赋序》:“信年始二毛,即逢丧乱。”
       4.箪(dan)瓢:喻清贫的生活。《论语·雍也》:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”
       5.折腰:喻卑躬屈节。李白《梦游天姥吟留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。”
       6.“白云”句:不接受最有礼貌的征召。薄轮:用蒲裹着车轮,以免颠簸。《汉书·武帝纪》:“遣使者安车蒲轮,束帛加璧,徵鲁申公。”
       7.解组:解下印绶,辞去官职。汉朝:不敢明指当代,乃以“汉”代当代。
       8.策杖临皋:陶潜在《归去来辞》中,有“策扶老以流憩,时矫首而遐观”,“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”的语句,此用其句意,以抒发其闲适生活的情趣。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词