1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·沉醉东风·幽居 张可久 脚到处青山绿水

      双调·沉醉东风·幽居 张可久 脚到处青山绿水

      时间:2007/11/6 7:52:51  点击:3148 次
      脚到处青山绿水,兴来时白酒黄鸡.
      远是非,绝名利,腹便便午窗酣睡.
      鹦鹉杯中昼日迟,到强似麟麒画里.

      笑白发犹缠利锁,喜红尘不到渔蓑.
      八咏诗,三闾些,收拾下晚春工课.
      茅舍竹篱小过活,有情分沙欧伴我.

      jiǎodàochùqīnɡshānlǜshuǐ,xìnɡláishíbáijiǔhuánɡjī.
      脚  到 处 青  山  绿水  ,兴  来 时 白 酒 黄   鸡.
      yuǎnshìfēi,juémínɡlì,fùpiánpiánwǔchuānɡhānshuì.       
      远  是 非 ,绝 名  利,腹便  便  午窗    酣 睡  .       
      yīnɡwǔbēizhōnɡzhòurìchí,dàoqiánɡsìlínqíhuàlǐ.
      鹦  鹉杯 中   昼  日迟 ,到 强   似麟 麒画 里.

      xiàobáifàyóuchánlìsuǒ,xǐhónɡchénbúdàoyúsuō.
      笑  白 发犹 缠  利锁 ,喜红  尘  不到 渔蓑 .
      bāyǒnɡshī,sānlǘxiē,shōushixiàwǎnchūnɡōnɡkè.
      八咏  诗 ,三 闾些 ,收  拾 下 晚 春  工  课.
      máoshèzhúlíxiǎoɡuòhuó,yǒuqínɡfènshāōubànwǒ.
      茅 舍 竹 篱小  过 活 ,有 情  分 沙 欧伴 我.

      注释:

       1.“兴来时”句:言兴来时便吃点喝点。辛弃疾《水调歌头》,“黄鸡白酒,君去村社一番秋。”
       2.“腹便便”句:这里用了边孝先的故事。《后汉书·文苑传·边韶传》:“韶口辩,曾昼日假卧,弟子私嘲之曰:‘边孝先,腹便便,懒读书,但欲眠。’韶潜闻之,应时对曰:‘边为姓,孝为字,腹便便,五经笥。但欲眠,思经事。’”
       3.鹦鹉杯:形似鹦鹉嘴的酒杯。
       4.“到强似”句:言比把像画在麒麟阁里要强。
       5.“喜红尘”句:言幸喜尘世间的风波不会影响到渔樵的生活。
       6.八咏诗:南齐沈约在浙江金华县南建了元畅楼,并写了《登台望秋月》等诗八首,号“八泳诗”。后来宋代冯伉改“元畅楼”为“八咏楼”。
       7.三闾些:楚屈原曾任三闾大夫。后来便以“三闾”专代屈原。他写的《招魂》,句尾皆用“些”,因以“楚些”为“楚辞”的代称。元好问《李长源》诗:“方为骚人笺楚些。”
       8.“有情”句:辛弃疾《定风波》:“居士,而今浑不怕风波,借使未成欧鸟伴,也应学得老渔蓑。”这里化用其意。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词