1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·红绣鞋 张可久 绿树当门酒肆

      中吕·红绣鞋 张可久 绿树当门酒肆

      时间:2007/11/6 7:49:20  点击:3048 次
      春日湖上

      绿树当门酒肆,红妆映水鬟儿,眼底殷勤座间诗.
      尘埃三五字,扬柳万千丝,记年时曾到此.

      湖上

      无是无非心事,不寒不暖花时,装点西湖似西施.
      控青丝玉面马,歌金缕粉团儿,信人生行乐耳.

      次《归去来》韵

      东舍西邻酒债,春花秋月诗才,两字功名困尘埃.
      青山依旧好,黄菊近新栽,没商量归去来.

      洞庭道中

      逐名利长安日下,望乡关倦客天涯,孤雁南来倍思家.
      乱山云掩翠,老树雪生花,冻吟诗骑瘦马.

      chūnrìhúshànɡ
      春  日湖上   
      lǜshùdānɡménjiǔsì,hónɡzhuānɡyìnɡshuǐhuánér,yándǐyīnqínzuòjiānshī.
      绿树 当  门 酒 肆,红  妆    映  水  鬟  儿,眼 底殷 勤 座 间  诗 .
      chénāisānwǔzì,yánɡliǔwànqiānsī,jìniánshícénɡdàocǐ.
      尘  埃三 五字,扬  柳 万 千  丝,记年  时 曾  到 此.

      húshànɡ
      湖上   
      wúshìwúfēixīnshì,bùhánbùnuǎnhuāshí,zhuānɡdiǎnxīhúsìxīshī.
      无是 无非 心 事 ,不寒 不暖  花 时 ,装    点  西湖似西施 .
      kònɡqīnɡsīyùmiànmǎ,ɡējīnlǚfěntuánér,xìnrénshēnɡxínɡlèěr.
      控  青  丝玉面  马,歌金 缕粉 团  儿,信 人 生   行  乐耳.

      cì《ɡuīqùlái》yùn
      次《归 去来 》韵 
      dōnɡshěxīlínjiǔzhài,chūnhuāqiūyuèshīcái,liǎnɡzìɡōnɡmínɡkùnchénāi.
      东  舍 西邻 酒 债  ,春  花 秋 月 诗 才 ,两   字功  名  困 尘  埃.
      qīnɡshānyījiùhǎo,huánɡjújìnxīnzāi,méishānɡliɑnɡɡuīqùlái.
      青  山  依旧 好 ,黄   菊近 新 栽 ,没 商   量   归 去来 .

      dònɡtínɡdàozhōnɡ
      洞  庭  道 中   
      zhúmínɡlìchánɡānrìxià,wànɡxiānɡɡuānjuànkètiānyá,ɡūyànnánláibèisījiā.
      逐 名  利长   安日下 ,望  乡   关  倦  客天  涯,孤雁 南 来 倍 思家 .
      luànshānyúnyǎncuì,lǎoshùxuěshēnɡhuā,dònɡyínshīqíshòumǎ.
      乱  山  云 掩 翠 ,老 树 雪 生   花 ,冻  吟 诗 骑瘦  马.

      注释:

       1.酒肆:酒店。肆,商店。
       2.红妆:盛妆的美女或美女的盛妆。鬟儿:少女的一种发型,梳成两个发髻。
       3.眼底殷勤:眼角边流露出深厚的情意。殷勤,恳切深厚的情意。
       4.尘埃三五字:言过去在座间所题之诗,已为尘埃所封。这里暗用“碧纱笼诗”的故事。王定保《唐摭言·起自寒苦》:“王播少孤贫,尝客扬州惠昭寺木兰院,随僧斋飨。诸僧厌怠,播至,已饭矣。后二纪,播自重位出镇是邦,因访旧游,向之题已皆碧纱幕其上。播继以二绝句其一曰:‘上堂已了各西东,惭愧阇黎饭后钟。二十年来尘扑面,如今始得碧纱笼。’”
       5.杨柳万千丝:喻思念之深。
       6.无是无非:《庄子·齐物论》:“故有儒墨之是非,以是其所非,而非其所是。”“彼亦一是非,此亦一是非,果且有彼是乎哉?果且无彼是乎哉?
       7.不寒不暖花时:言不冷不热,正是酿花时节。
       8.青丝:样里指黑色的丝缰。玉面:美好的容颜。这句和下句都是倒装的句式,意即玉面郎控着青丝马,粉团儿唱着《金缕曲》。
       9.金缕:即金缕曲,词牌和曲牌的名称。词牌又名《贺新郎》、《乳燕飞》。曲牌又分南曲和北曲。粉团儿:浓妆艳抹的歌妓,年轻的美女。
       10.信人生行乐耳:辛弃疾《洞仙歌》:“人生行乐耳,身后虚名,何似生前酒一杯?”
       11.东舍西邻酒债:杜甫《曲江》诗有“酒债寻常行处有”之句,言其穷愁潦倒似杜甫。
       12.春花秋月诗才:李煜《虞美人》词,有“春花秋月何时了”之句,言其才情似李煜。
       13.困尘埃。喻蒙受世俗的困扰、污浊。《楚辞·渔父》:“安能以皓皓之白,而蒙世之尘埃乎?”
       14.商量:估计,酝酿。
       15.日下:亦指京都。《晋书·陆云传》:“云与荀隐素未相识,尝会(张)华坐。华曰:‘今日相会,可勿为常谈。’云因抗手曰:‘云间陆士龙’。隐曰:‘日下荀鸣鹤。’”
       16.“孤雁”句:因有“雁足寄书”的传说,所以见到雁就想到故乡的消息,引起思乡的感情。
       17.“冻吟诗”句:这是用孟浩然冒着风雪,骑着瘦马,在灞陵桥上寻梅吟诗的故事。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词