1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·朝天子 张可久 山中杂书

      中吕·朝天子 张可久 山中杂书

      时间:2007/11/6 7:46:15  点击:3100 次
      山中杂书

      醉余,草书,李愿盘谷序.
      青山一片范宽图,怪我来何暮?
      鹤骨清癯,蜗壳遽庐,得安闲心自足.
      蹇驴、和酒壶,风雪梅花路.

      春思

      见他,问咱,怎忘了当初话?
      东风残梦小窗纱,月冷秋千架.
      自把琵琶,灯前弹罢.
      春深不到家,五花、骏马,何处垂杨下.

      shānzhōnɡzáshū
      山  中   杂书 
      zuìyú,cǎoshū,lǐyuànpánɡǔxù.
      醉 余,草 书 ,李愿  盘 谷序.
      qīnɡshānyípiànfànkuāntú,ɡuàiwǒláihémù?
      青  山  一片  范 宽  图,怪  我来 何暮?
      hèɡǔqīnɡqú,wōkéjùlú,déānxiánxīnzìzú.
      鹤骨清  癯,蜗壳遽庐,得安闲  心 自足.
      jiǎnlǘ、héjiǔhú,fēnɡxuěméihuālù.
      蹇  驴、和酒 壶,风  雪 梅 花 路.

      chūnsī
      春  思
      jiàntā,wènzán,zěnwànɡliǎodānɡchūhuà?
      见  他,问 咱 ,怎 忘  了  当  初 话 ?
      dōnɡfēnɡcánmènɡxiǎochuānɡshā,yuèlěnɡqiūqiānjià.
      东  风  残 梦  小  窗    纱 ,月 冷  秋 千  架 .
      zìbǎpípá,dēnɡqiántánbà.                     
      自把琵琶,灯  前  弹 罢.                     
      chūnshēnbúdàojiā,wǔhuā、jùnmǎ,héchùchuíyánɡxià.
      春  深  不到 家 ,五花 、骏 马,何处 垂  杨  下 .


      注释:

       1.李愿盘谷序:韩愈有《郑李愿归盘谷序》,言盘谷“泉甘而土肥”,是“隐者之所盘旋”的地方。生活在那里,“采于山,美可茹;钓于水,鲜可食。”正是作者“山中”生活的一个写照。
       2.范宽图:范宽,字中立,北宋著名的画家。对秦陇间峰峦浑厚峻拔的形象,描绘逼真。陆游《初冬杂题》诗:“身在范宽图画里,小楼西角剩凭阑。”
       3.鹤骨清癯(qu):言清瘦如鹤骨之嶙峋。清癯,清瘦。
       4.蜗壳:喻狭小如蜗牛壳的圆形屋子。三国时焦先和杨沛作圆舍,形如蜗牛壳,称为蜗牛庐。蘧庐:旅馆,客舍。《庄子·天运》:“先王之蘧庐。”成玄英疏:“蘧庐,客舍。”
       5.“蹇驴”三句:唐孟浩然、贾岛、李贺等著名诗人,都用策蹇驴,踏风雪,寻诗料的故事,此用其意。
       6.咱:元代口语中的助词,相当于现代汉语中的“着”。
       7.五花:唐人把马鬃剪成三簇的叫三花,剪成五簇的叫五花。李白《将进酒》:“五花马,千金裘,呼儿将去换美酒,与尔同消万古愁。”
       8.何处垂杨下:王维《少年行》:“相逢意气为君饮,系马高楼垂杨边。”这里化用其意。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词