1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·满庭芳·山中杂兴 张可久 人生可怜

      中吕·满庭芳·山中杂兴 张可久 人生可怜

      时间:2007/11/6 7:29:14  点击:3204 次
      人生可怜,流光一瞬,华表千年.
      江山好处追游遍,古意翛然.
      琵琶恨青衫乐天,洄箫寒赤壁坡仙.
      村酒好溪鱼贱,芙蓉岸边,醉上钓鱼船.

      风波几场,急疏利锁,顿解名缰.
      故园老树应无恙,梦绕沧浪.
      伴赤松归欤子房,赋寒梅瘦却何郎.
      溪桥上,东风暗香,浮动月昏黄.

      rénshēnɡkělián,liúɡuānɡyíshùn,huábiǎoqiānnián.
      人 生   可怜  ,流 光   一瞬  ,华 表  千  年  .
      jiānɡshānhǎochuzhuīyóubiàn,ɡǔyìxiāorán.
      江   山  好 处 追  游 遍  ,古意翛  然 .
      pípáhènqīnɡshānlètiān,huíxiāohánchìbìpōxiān.
      琵琶恨 青  衫  乐天  ,洄 箫  寒 赤 壁坡仙  .
      cūnjiǔhǎoxīyújiàn,fúrónɡànbiān,zuìshànɡdiàoyúchuán.
      村 酒 好 溪鱼贱  ,芙蓉  岸边  ,醉 上   钓  鱼船   .

      fēnɡbōjǐchǎnɡ,jíshūlìsuǒ,dùnjiěmínɡjiānɡ.
      风  波几场   ,急疏 利锁 ,顿 解 名  缰   .
      ɡùyuánlǎoshùyīnɡwúyànɡ,mènɡràocānɡlànɡ.
      故园  老 树 应  无恙  ,梦  绕 沧  浪  .
      bànchìsōnɡɡuīyúzǐfánɡ,fùhánméishòuquèhélánɡ.
      伴 赤 松  归 欤子房  ,赋寒 梅 瘦  却 何郎  .
      xīqiáoshànɡ,dōnɡfēnɡànxiānɡ,fúdònɡyuèhūnhuánɡ.
      溪桥  上   ,东  风  暗香   ,浮动  月 昏 黄   .


      注释:

       1.流光一瞬:言光阴如流水一般的逝去。
       2.华表千年:《搜神后记》载:传说丁令威在灵虚山学道成仙后,化鹤归来,落于城门华表柱上。有少年欲射之,鹤乃飞鸣作人言:“有鸟有鸟丁令威,去家千年今始归。城郭如故人民非,何不学仙塜累累。”华表,古代设在宫殿、城垣或陵墓前的大柱。
       3.翛(xiao)然:无拘无束、自由自在的样子。
       4.“琵琶恨”句:白居易,字乐天。他在《琵琶行》中,叙述一个琵琶女“老大嫁作商人妇”的故事,末云:“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。”
       5.“洞箫寒”句:苏轼,号东坡,人们呼为坡仙。他在黄州贬所曾经与客泛舟游于赤壁之下,并作了前、后《赤壁赋》。在《前赤壁赋》中说:“客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。”此用其事。
       6.风波:指人世间的是非沉浮纠葛。
       7.利锁、名缰:喻为名利所控制。柳永《夏云峰》词:“向此免名缰利锁,虚费光阴。”
       8.沧浪:这里代避世隐居。《楚辞·渔父》:“渔父莞尔而笑,鼓枻而去,歌曰:‘沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”。王逸章句:“渔父避世隐身,钓鱼江滨,欣然自乐。”
       9.“伴赤松”句:赤松,指赤松子,传说中的仙人。《史记·留侯世家》:“(张良)愿弃人间事,欲从赤松子游耳。乃学辟谷,导引轻身,”子房,即张良。
       10.“赋寒梅”句:何郎,指何逊,南朝梁的著名文学家。他有《咏早梅》诗:“冲霜当路发,映雪拟寒开”,是这首诗的佳句。清江昉刻《何水部集》此诗下有注运云:“逊廨舍有梅花一株,日夕吟咏其下,赋诗云云。后居洛思之。再请其任,抵扬州,花方盛开,逊对花盘醒终日不能去。”瘦却:因日夕吟咏而瘦。
       11.“东风暗香”二句:林逋《山园小梅》:“疏影横斜水清浅,暗香浮劳月黄昏”。这里是从林诗中翻新出来的。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词