1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 黄钟·人月圆 张可久 兴亡千古繁华梦

      黄钟·人月圆 张可久 兴亡千古繁华梦

      时间:2007/11/6 7:18:41  点击:3399 次
      山中书事

      兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯.
      孔林乔木,吴宫蔓草,楚庙寒鸦.
      数间茅舍,藏书万卷,投老村家.
      山中何事?松花酿酒,春水煎茶.

      淞江遇雪

      一冬不见梅花面,天决可怜人.
      晓来如画,残枝缀粉,老树生春.
      山僧高卧,松炉细火,茅屋衡门.
      冻河堤上,玉龙战倒,百万愁鳞.

      春日湖上

      东风西子湖边路,白发强寻春.
      尽教年少,金鞭俊影,罗帕香尘.
      蹇驴破帽,荒池废苑,流水闲云.
      恼余归思,花前燕子,墙里佳人.

      shānzhōnɡshūshì
      山  中   书 事 
      xīnɡwánɡqiānɡǔfánhuámènɡ,shīyǎnjuàntiānyá.
      兴  亡  千  古繁 华 梦  ,诗 眼 倦  天  涯.
      kǒnɡlínqiáomù,wúɡōnɡmàncǎo,chǔmiàohányā.
      孔  林 乔  木,吴宫  蔓 草 ,楚 庙  寒 鸦.
      shùjiānmáoshè,cánɡshūwànjuàn,tóulǎocūnjiā.
      数 间  茅 舍 ,藏  书 万 卷  ,投 老 村 家 .
      shānzhōnɡhéshì?sōnɡhuāniànɡjiǔ,chūnshuǐjiānchá.
      山  中   何事 ?松  花 酿   酒 ,春  水  煎  茶 .

      sōnɡjiānɡyùxuě
      淞  江   遇雪 
      yìdōnɡbújiànméihuāmiàn,tiānjuékěliánrén.
      一冬  不见  梅 花 面  ,天  决 可怜  人 .
      xiǎoláirúhuà,cánzhīzhuìfěn,lǎoshùshēnɡchūn.
      晓  来 如画 ,残 枝 缀  粉 ,老 树 生   春  .
      shānsēnɡɡāowò,sōnɡlúxìhuǒ,máowūhénɡmén.
      山  僧  高 卧,松  炉细火 ,茅 屋衡  门 .
      dònɡhédīshànɡ,yùlónɡzhàndǎo,bǎiwànchóulín.
      冻  河堤上   ,玉龙  战  倒 ,百 万 愁  鳞 .

      chūnrìhúshànɡ
      春  日湖上   
      dōnɡfēnɡxīzǐhúbiānlù,báifàqiǎnɡxúnchūn.             
      东  风  西子湖边  路,白 发强   寻 春  .               
      jìnjiàoniánshào,jīnbiānjùnyǐnɡ,luópàxiānɡchén.           
      尽 教  年  少  ,金 鞭  俊 影  ,罗 帕香   尘  .             
      jiǎnlǘpòmào,huānɡchífèiyuàn,liúshuǐxiányún.
      蹇  驴破帽 ,荒   池 废 苑  ,流 水  闲  云 .
      nǎoyúɡuīsī,huāqiányànzi,qiánɡlǐjiārén.
      恼 余归 思,花 前  燕 子,墙   里佳 人 .

      注释:

       1.孔林:孔丘的墓地,在山东省曲阜县郊。
       2.吴宫:三国时吴国的宫殿。也可以理解为春秋时吴王夫差的宫殿。李白《乌栖曲》:“姑苏台上乌栖时,吴王宫里醉西施。”
       3.楚庙寒鸦:楚国的祖庙里,只有几只寒鸦在飞鸣。
       4.投老:到老,垂老。
       5.残枝缀粉,老树生春:残枝上缀满雪花,犹如老树逢春。
       6.松炉:以松枝为柴的火炉。
       7.衡门:衡,通“横”。横 为木门,指简陋的柴门。
       8.玉龙战倒,百万愁鳞:将下雪比作玉龙争斗。宋·张元《咏雪》诗有“战罢玉龙三百万,败鳞残甲满天飞”句。
       9.西子湖:即西湖。苏轼《饮湖上初晴后雨》诗:“若把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”后人因称西湖为“西子湖”。
       10.金鞭:饰有黄金的马鞭。俊影:美好的身影。此指男少年。
       11.罗帕:香罗帕,丝制的手绢。香尘:香气,香味。此指女青年。
       12.蹇(jian)驴:瘦弱的驴子。
       13.花前燕子:“花”和“燕”联系起来写,融汇景与情,是诗人的常用手法。如晏几道《临江仙》:“落花人独立,微雨燕双飞。”苏轼《蝶恋花》:“花褪残红青杏小,燕子飞时,绿水人家绕。”
       14.墙里佳人:此用苏轼《蝶恋花》:“墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑”语意。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词