1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·雁儿落带得胜令 张养浩 往常时为功名惹是非

      双调·雁儿落带得胜令 张养浩 往常时为功名惹是非

      时间:2007/11/4 15:55:40  点击:3017 次
      往常时为功名惹是非,如今对山水忘名利;
      往常时趁鸡声赴早朝,如今近晌午犹然睡.
      往常时秉笏立丹墀,如今把菊向东篱;
      往常时俯仰承权贵,如今逍遥谒故知;
      往常时狂痴,险犯着笞杖徒流罪:
      如今便宜,课会风花雪月题.

      云来山更佳,云去山如画.
      山因云晦明,云共山高下.
      倚杖立云沙.回首见山家.
      野鹿眠山草,山猿戏野花.
      云霞,我爱山无价,看时行踏,山也爱咱.

      也不学严子陵七里钓滩,也不学姜太公磻溪岸,
      也不学贺知章乞鉴湖,也不学柳子厚游南涧.
      俺住云水屋三间,风月竹千竿,一任傀儡棚中闹,
      且倾昆化顶上看.
      身安,倒大来无忧患;
      游观,壶中日月宽.

      wǎnɡchánɡshíwéiɡōnɡmínɡrěshìfēi,rújīnduìshānshuǐwànɡmínɡlì;
      往  常   时 为 功  名  惹是 非 ,如今 对 山  水  忘  名  利;
      wǎnɡchánɡshíchènjīshēnɡfùzǎocháo,rújīnjìnshǎnɡwǔyóuránshuì.
      往  常   时 趁  鸡声   赴早 朝  ,如今 近 晌   午犹 然 睡  .
      wǎnɡchánɡshíbǐnɡhùlìdānchí,rújīnbǎjúxiànɡdōnɡlí;
      往  常   时 秉  笏立丹 墀 ,如今 把菊向   东  篱;
      wǎnɡchánɡshífǔyǎnɡchénɡquánɡuì,rújīnxiāoyáoyèɡùzhī;
      往  常   时 俯仰  承   权  贵 ,如今 逍  遥 谒故知 ;
      wǎnɡchánɡshíkuánɡchī,xiǎnfànzhechīzhànɡtúliúzuì:
      往  常   时 狂   痴 ,险  犯 着 笞 杖   徒流 罪 :
      rújīnbiànyí,kèhuìfēnɡhuāxuěyuètí.           
      如今 便  宜,课会 风  花 雪 月 题.           

      yúnláishānɡènɡjiā,yúnqùshānrúhuà.
      云 来 山  更  佳 ,云 去山  如画 .
      shānyīnyúnhuìmínɡ,yúnɡònɡshānɡāoxià.
      山  因 云 晦 明  ,云 共  山  高 下 .
      yǐzhànɡlìyúnshā,huíshǒujiànshānjiā.
      倚杖   立云 沙 ,回 首  见  山  家 .
      yělùmiánshāncǎo,shānyuánxìyěhuā.
      野鹿眠  山  草 ,山  猿  戏野花 .
      yúnxiá,wǒàishānwújià,kànshíxínɡtà,shānyěàizá.    
      云 霞 ,我爱山  无价 ,看 时 行  踏,山  也爱咱 .    

      yěbùxuéyánzǐlínɡqīlǐdiàotān,yěbùxuéjiānɡtàiɡōnɡpánxīàn,
      也不学 严 子陵  七里钓  滩 ,也不学 姜   太 公  磻 溪岸,
      yěbùxuéhèzhīzhānɡqǐjiànhú,yěbùxuéliǔzǐhòuyóunánjiàn.
      也不学 贺知 章   乞鉴  湖,也不学 柳 子厚 游 南 涧  .
      ǎnzhùyúnshuǐwūsānjiān,fēnɡyuèzhúqiānɡān,yírènkuílěipénɡzhōnɡnào,
      俺住 云 水  屋三 间  ,风  月 竹 千  竿 ,一任 傀 儡 棚  中   闹 ,
      qiěqīnɡkūnhuàdǐnɡshànɡkàn.
      且 倾  昆 化 顶  上   看 .
      shēnān,dǎodàláiwúyōuhuàn;
      身  安,倒 大来 无忧 患  ;
      yóuɡuān,húzhōnɡrìyuèkuān.
      游 观  ,壶中   日月 宽  .

      注释:

       1.早朝:清早起来朝拜皇帝。封建时代,百官事先集于殿廷,等待早朝,叫做待漏。王禹偁的《待漏院记》对此作了细致的描写。
       2.秉笏立丹墀(chi):拿着朝笏站在红色的石阶上。彤墀,古代王宫前的石阶,以红色涂饰。
       3.俯仰承权贵;看权贵们的颜色行事。司马迁《报任少卿书》:“从俗浮沉,与时俯仰。”
       4.笞(chi)杖徒流罪:古代的刑法。笞,用竹杖或藤条打人的背部或臀部。杖,用木棍打背脊、臀部或腿部的刑罚。徒,没收为奴录的刑罚。放逐,流放。
       5.风花雪月:这里指描写四时景色的诗文。
       6.山因云晦明:言云来山就昏暗,云去山就明朗。
       7.云沙:即平沙,地势较高的沙地。
       8.山家:山中人家,多指隐士的住处或僧人的寺观。
       9.“我爱山”三句。这是化用辛弃疾《贺新郎》“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的句意。行踏,行走。
       10.“严子陵”句:见前邓玉宾之子《雁儿落带得胜令》注[五]。
       11.十姜太公:即吕尚,字子牙。相传他在磻溪(今陕西省宝鸡市东南)钓鱼,到八十岁才遇上了文王,并辅助他灭了商朝。
       12.“贺知章”句:唐诗人贺之章,字季真,号四明狂客,官至秘书监。后还乡为道士。《新唐书·隐逸传》:称贺“求周宫湖数顶为放生池,有诏赐镜湖剡川一曲。”镜湖,即临鉴湖。阵游《鹊桥仙》:”镜湖原自属闲人,又何必官家赐与。“此用其意。
       13.“柳子厚“句:唐代的大文学家柳宗元,字子厚,贬为永州(今湖南零陵)司马后,纵情山水,写有《石涧记》等,因涧在石渠之南,故名”南涧“。又有《南涧中题》的诗。
       14.傀儡棚:即戏棚。此指人生大舞台。
       15.壶中:指酒壶之中。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词