1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·折桂令 张养浩 长江浩浩西来

      双调·折桂令 张养浩 长江浩浩西来

      时间:2007/11/4 15:35:26  点击:3104 次
      过金山寺

      长江浩浩西来,水面云山,山上楼台.
      山水相连,楼台相对,天与安排.
      诗句成风烟动色,酒杯倾天地忘怀.
      醉眼睁,遥望蓬莱,一半儿云遮,一半儿烟霾.

      中秋

      一轮飞镜谁磨?照彻乾坤,印透山河.
      玉露泠泠,洗秋空银汉无波,
      比常夜清光更多,尽无碍桂影婆娑.
      老子高歌,为问嫦娥,良夜恹恹,不醉如何.

      ɡuòjīnshānsì
      过 金 山  寺
      chánɡjiānɡhàohàoxīlái,shuǐmiànyúnshān,shānshànɡlóutái.
      长   江   浩 浩 西来 ,水  面  云 山  ,山  上   楼 台 .
      shānshuǐxiānɡlián,lóutáixiānɡduì,tiānyǔānpái.
      山  水  相   连  ,楼 台 相   对 ,天  与安排 .
      shījùchénɡfēnɡyāndònɡsè,jiǔbēiqīnɡtiāndìwànɡhuái.
      诗 句成   风  烟 动  色,酒 杯 倾  天  地忘  怀  .
      zuìyǎnzhēnɡ,yáowànɡpénɡlái,yíbànéryúnzhē,yíbànéryānmái.
      醉 眼 睁   ,遥 望  蓬  莱 ,一半 儿云 遮 ,一半 儿烟 霾 .

      zhōnɡqiū
      中   秋 
      yìlúnfēijìnɡshuímó?zhàochèqiánkūn,yìntòushānhé.
      一轮 飞 镜  谁  磨?照  彻 乾  坤 ,印 透 山  河.
      yùlùlínɡlínɡ,xǐqiūkōnɡyínhànwúbō,
      玉露泠  泠  ,洗秋 空  银 汉 无波,
      bǐchánɡyèqīnɡɡuānɡɡènɡduō,jìnwúàiɡuìyǐnɡpósuō.
      比常   夜清  光   更  多 ,尽 无碍桂 影  婆娑 .
      lǎozǐɡāoɡē,wèiwènchánɡé ,liánɡyèyānyān,búzuìrúhé.   
      老 子高 歌,为 问 嫦   娥,良   夜恹 恹 ,不醉 如何.  

      注释:

       1.天与安排:上天给(我们)安排好的。与,给,替。
       2.蓬莱:《汉书·郊祀志》:“自威宣、燕昭使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲,此三神山者,其传在渤海中。”后因以泛指想象中的仙境。这里当指金山寺的蓬莱宫。
       3.“一轮”句:“一轮明月象新磨过的铜镜那么明亮。飞镜,喻月,亮。辛弃疾《太常引》:“一轮秋影转金波,飞镜又重磨。”
       4.玉露泠(ling)泠:洁白的露珠显得格外清凉。玉露,形容露珠之澄澈透明。秦观《鹊桥仙》:“金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”泠泠,清凉的样子。
       5.银汉:即银河。苏轼《阳关曲》:“暮云收尽溢清寒,银汉无声转 玉盘。”
       6.“比常夜”句:言中秋之月比平常更明亮。这是化用辛弃疾《太常引》:“斫去月婆娑,人道是清光更多“的语意。
       7.桂:指传说中月中的桂树。婆娑:形容桂树的影子舞动和桂桂树的枝叶扶疏。
       8.嫦娥:传说中月宫里的仙女。《淮南子·览冥训》:后羿从西王母那里得到不死之药,嫦娥偷吃以后,奔至月宫。
       9.恹(yan)恹:精神不振貌。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词