1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·普天乐·辞参议还 张养浩 昨日尚书

      中吕·普天乐·辞参议还 张养浩 昨日尚书

      时间:2007/11/4 15:31:27  点击:3061 次
      辞参议还家

      昨日尚书,今朝参议.
      荣华休恋,归去来兮.
      远是非,绝名利,盖座团茅松阴内.
      更稳似新筑沙堤.
      有青山戏酒,白云伴睡,明月催诗.

      闲居

      好田园,佳山水.闲中真乐,几个人知?
      自在身,从吟醉.
      一片闲云无拘系,说神仙恰是真的.
      任鸡虫失得,夔蚿多寡,鹏鷃高低.

      cícānyìhuánjiā                    
      辞参 议还 家                       
      zuórìshànɡshū,jīnzhāocānyì.
      昨 日尚   书 ,今 朝  参 议.
      rónɡhuáxiūliàn,ɡuīqùláixī.
      荣  华 休 恋  ,归 去来 兮.
      yuǎnshìfēi,juémínɡlì,ɡàizuòtuánmáosōnɡyīnnèi.
      远  是 非 ,绝 名  利,盖 座 团  茅 松  阴 内 .
      ɡènɡwěnsìxīnzhùshādī.
      更  稳 似新 筑 沙 堤.
      yǒuqīnɡshānxìjiǔ,báiyúnbànshuì,mínɡyuècuīshī.
      有 青  山  戏酒 ,白 云 伴 睡  ,明  月 催 诗 .

      xiánjū
      闲  居
      hǎotiányuán,jiāshānshuǐ.xiánzhōnɡzhēnlè,jǐɡèrénzhī?
      好 田  园  ,佳 山  水  .闲  中   真  乐,几个人 知 ?
      zìzɑishēn,cónɡyínzuì.
      自在 身  ,从  吟 醉 .
      yípiànxiányúnwújūxì,shuōshénxiānqiàshìzhēndi.
      一片  闲  云 无拘系,说  神  仙  恰 是 真  的.
      rènjīchónɡshīdé,kuíxiánduōɡuǎ,pénɡyànɡāodī.
      任 鸡虫   失 得,夔 蚿  多 寡 ,鹏  鷃 高 低.

      注释:

       1.昨日尚书:作者曾任翰林直学士礼部尚书。
       2.今朝参议:作者曾任监察御史。他在《双调·庆宣和》中曾说:“参议随朝天意可,又受奔波。
       3.团茅:圆形草屋。又作“团瓢”、“团标”、“团焦”。
       4.沙堤:唐时替新宰相铺筑的沙面大路。李肇《唐国史补》下:“凡拜相,礼绝班行,府县载沙填路,自私第至子城东街,名曰沙堤 。”
       5.从吟醉:任凭吟诗和饮酒。从,任凭听任。
       6.鸡虫失得:比喻极其微小的得失。杜甫《缚鸡行》:“小奴缚鸡向市卖,鸡被缚急相喧争。家中厌鸡食虫蚁,不知鸡卖还遭烹,虫鸡于人何厚薄,吾叱奴人解其缚。鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁。”
       7.夔蚿(kui xian)多寡:夔一足而蚿多足,足的多寡虽异,而各秉自然之属性以成。不必以己之有,意人之有;以己之无,欲人之无。《庄子·秋水》:“夔谓蚿曰:吾以一足趻踔而行,予无如矣。今子之使万足。独奈何!”
       8.鹏鷃(yan)高低 :鹏,飞得高;鷃:飞得低。都可以自得其乐,何必去争高低呢?《庄子·逍遥游》:“有鸟焉,其名为鹏。背着泰山,翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里……斥鷃笑之曰:‘彼且奚适也!我腾跃而上,不过数仞而下,翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也。而彼且城奚适也?”辛弃疾《汉宫春·答吴子似总干和章》:“逍遥小大自适,鹏鷃何殊。”此用其意。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词