1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 中吕·普天乐 张养浩 折腰惭

      中吕·普天乐 张养浩 折腰惭

      时间:2007/11/4 15:27:57  点击:3743 次
      折腰惭,迎尘拜.
      槐根梦觉,苦尽甘来.
      花也喜欢,山也相爱,万古东篱天留在,做高人轮到吾侪.
      山妻稚子,团栾笑语,其乐无捱.

      看了些荣枯,经了些成败.
      子猷兴尽,元亮归来.
      把翠竹栽,黄茅盖,你便占尽白云无人怪.
      早子收心波竹杖芒鞋,游山玩水,吟风弄月,其乐无捱.

      zhéyāocán,yínɡchénbài.
      折 腰 惭 ,迎  尘  拜 .
      huáiɡēnmènɡjué,kǔjìnɡānlái.          
      槐  根 梦  觉  ,苦尽 甘 来 .           
      huāyěxǐhuɑn,shānyěxiānɡài,
      花 也喜欢  ,山  也相   爱,
      wànɡǔdōnɡlítiānliúzài,zuòɡāorénlúndàowúchái.
      万 古东  篱天  留 在 ,做 高 人 轮 到 吾侪  .
      shānqīzhìzǐ,tuánluánxiàoyǔ,qílèwúái.
      山  妻稚 子,团  栾  笑  语,其乐无捱.

      kànlexiērónɡkū,jīnɡlexiēchénɡbài.
      看 了些 荣  枯,经  了些 成   败 .
      zǐyóuxìnɡjìn,yuánliànɡɡuīlái.
      子猷 兴  尽 ,元  亮   归 来 .
      bǎcuìzhúzāi,huánɡmáoɡài,
      把翠 竹 栽 ,黄   茅 盖 ,
      nǐbiànzhànjìnbáiyúnwúrénɡuài.
      你便  占  尽 白 云 无人 怪  .
      zǎozǐshōuxīnbōzhúzhànɡmánɡxié,
      早 子收  心 波竹 杖   芒  鞋 ,
      yóushānwánshuǐ,yínfēnɡnònɡyuè,qílèwúái.
      游 山  玩 水  ,吟 风  弄  月 ,其乐无捱.

      注释:

       1.折腰惭:陶渊明为彭泽令,郡遣督邮至省,“吏请曰”‘应束带见之。’渊明叹曰:‘我岂能为五斗米折腰向乡里小儿?’即日解绶去职,赋《归去来》。见萧统《陶渊明传》。这里是作者以陶渊明自比。
       2.迎尘拜:晋潘岳谄附贾谧,每候其出,辄望尘而拜。见《晋羽·潘岳传》。又高适在开元二十三年,因宋州剌史张九皋的推荐,担任封丘县尉。他在《封丘作》一诗中描写自己任职期中内心的痛苦与矛盾说:“迎拜长官心欲碎,鞭挞黎庶令人哀。”“乃知梅福徒为尔,转忆陶潜归去来?“此兼用其事。
       3.槐根梦:即南柯梦。认为官场得意,不过是“槐根梦觉“而已。
       4.山也相爱:辛弃疾《贺新郎》:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。”这里是化用他的语意。
       5.东篱:这里代借隐逸处所。
       6.团栾:同“团栾 ”,团圆,团聚。
       7.子猷兴尽:子猷,即王徽之。《晋书·王徽之传》:“尝居山阴,夜雪初霁,月色清朗,四望皓然……忽忉戴逵,逵时在剡,便夜乘小舟诣之,经宿方至,造时装店 不前而返。人问其故,徽之曰:‘本乘兴而来,兴尽而返,何必见安道(逵)耶?”见《世说新语·任诞》。
       8.元亮归来:元亮,即陶渊明。他只做了八十多天的彭泽令,便以不为五斗米折腰,辞官归隐,赋《归去来辞》。
       9.黄茅盖:用黄茅盖一座简单的草堂。
       10.“你便”句:唐皎然《诗式》曾批评“大历十才子”的诗歌,“窃占青山、白云、春风、芳草,以为己有”。这里用了这个典,但又不露痕迹。
       11.子:犹“则”、“只”。波:犹“啊”、“吧”。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词