1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·水仙子·田家 贯云石 绿阴茅屋两三间

      双调·水仙子·田家 贯云石 绿阴茅屋两三间

      时间:2007/11/3 15:03:38  点击:9715 次
      绿阴茅屋两三间,院后溪流门外山.
      山桃野杏开无限,怕春光虚过眼,得浮生半日清闲.
      邀邻翁为伴,使家僮过盏直吃的老瓦盆干.

      满林红叶乱翩翩,醉尽秋霜锦树残,苍苔静拂题诗看.
      酒微温石鼎寒,瓦杯深洗尽愁烦,
      衣宽解,事不关,直吃得老瓦盆干.

      lǜyīnmáowūliǎnɡsānjiān,yuànhòuxīliúménwàishān.
      绿阴 茅 屋两   三 间  ,院  后 溪流 门 外 山  .
      shāntáoyěxìnɡkāiwúxiàn,pàchūnɡuānɡxūɡuòyǎn,défúshēnɡbànrìqīnɡxián.
      山  桃 野杏  开 无限  ,怕春  光   虚过 眼 ,得浮生   半 日清  闲  .
      yāolínwēnɡwéibàn,shǐjiātónɡɡuòzhǎnzhíchīdelǎowǎpénɡān.
      邀 邻 翁  为 伴 ,使 家 僮  过 盏  直 吃 的老 瓦盆 干 .

      mǎnlínhónɡyèluànpiānpiān,zuìjìnqiūshuānɡjǐnshùcán,cānɡtáijìnɡfútíshīkàn.
      满 林 红  叶乱  翩  翩  ,醉 尽 秋 霜    锦 树 残 ,苍  苔 静  拂题诗 看 .
      jiǔwēiwēnshídǐnɡhán,wǎbēishēnxǐjìnchóufán,
      酒 微 温 石 鼎  寒 ,瓦杯 深  洗尽 愁  烦 ,
      yīkuānjiě,shìbùɡuān,zhíchīdélǎowǎpénɡān.
      衣宽  解 ,事 不关  ,直 吃 得老 瓦盆 干 .

      注释:

       1.虽题为“田家”,并非歌咏一般田家的生活,实乃作者自己归隐田园后的情趣。
       2.浮生:虚浮不定之生活。李白《春夜宴桃李园序》:“浮生若梦,为欢几何?”
       3.过盏:传递酒杯(给邻翁)。
       4.“醉尽秋霜”句:红叶满林,已经凋残了。
       5.“酒微温”句:酒微温石炉还没有热。因石鼎(石炉)壁厚热得慢。
       6.事不关:世间的事不去管它。       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词