1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·寿阳曲 马致远 远浦归帆

      双调·寿阳曲 马致远 远浦归帆

      时间:2007/11/3 11:38:18  点击:3353 次
      远浦归帆

      夕阳下,酒旆闲,两三航未曾着岸.
      落花水香茅舍晚,断桥头卖鱼人散.

      潇湘雨夜

      渔灯暗,客梦回,一声声滴人心碎.
      孤舟五更家万里,是离人几行情泪.

      江天暮雪

      天将暮,雪乱舞,半梅花半飘柳絮.
      江上晚来堪画处,钓鱼人一蓑归去.

      yuǎnpǔɡuīfān
      远  浦归 帆 
      xīyánɡxià,jiǔpèixián,liǎnɡsānhánɡwèicénɡzhuóàn. 
      夕阳  下 , 酒 旆 闲  ,两   三 航  未 曾  着 岸.   
      luòhuāshuǐxiānɡmáoshèwǎn,duànqiáotóumàiyúrénsàn.
      落 花 水  香   茅 舍 晚 ,断  桥  头 卖 鱼人 散 .

      xiāoxiānɡyǔyè
      潇  湘   雨夜
      yúdēnɡàn,kèmènɡhuí,yìshēnɡshēnɡdīrénxīnsuì.
      渔灯  暗,客梦  回 ,一声   声   滴人 心 碎 .
      ɡūzhōuwǔɡēnɡjiāwànlǐ,shìlírénjǐhánɡqínɡlèi.
      孤舟  五更  家 万 里,是 离人 几行  情  泪 .

      jiānɡtiānmùxuě
      江   天  暮雪 
      tiānjiānɡmù,xuěluànwǔ,bànméihuābànpiāoliǔxù.
      天  将   暮,雪 乱  舞,半 梅 花 半 飘  柳 絮.
      jiānɡshànɡwǎnláikānhuàchù,diàoyúrényìsuōɡuīqù.
      江   上   晚 来 堪 画 处 ,钓  鱼人 一蓑 归 去.

      注释:

       1.曲牌又名“落梅风”,总题为“潇湘八景”,今八首选三。
       2.酒旆(pei):旧时酒店中挂起来用以招客的旗子。
       3.航:渡船。
       4.渔灯:渔船上的灯火。诗词中往往用“渔火”。张继《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眼。”
       5.客梦回:游子的梦醒了。回,醒来。
       6.“一声声”句:这是说雨声唤起离人的无穷烦恼。温庭筠《更漏子》:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”
       7.“半梅花”句:这是以梅花和柳絮来形容白雪。东晋女诗人谢道韫与其季父谢安在家赏雪。谢安问“大雪纷纷何所似?”他的哥哥谢朗说:“撒盐空中差可拟。”道韫说:“未若柳絮因风起。”故以柳絮喻雪。又梅花多白,李煜《清平乐》词有“砌下落梅如雪乱,拂了一身还满”之句,故又以梅喻雪。
       8.“钓鱼人”句:柳宗元《江雪》:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”张志和《渔父》:“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”本句综合上述二句诗意而成。


       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词