1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 南吕·四块玉·恬退 马致远 绿鬓衰 朱颜改

      南吕·四块玉·恬退 马致远 绿鬓衰 朱颜改

      时间:2007/11/3 11:16:20  点击:3334 次
      绿鬓衰,朱颜改,羞把坐容画麟台.
      故园风景依然在:三顷田,五亩宅,归去来.

      绿水边,青山侧,二顷良田一区宅.
      闲身跳出红尘外:紫蟹肥,黄菊开,归去来.

      酒旋沽,鱼新买,满眼云山画图开.
      清风明月还诗债.本是个懒散人,又无甚经济才,归去来.

      lǜbìnshuāi,zhūyánɡǎi,xiūbǎzuòrónɡhuàlíntái.
      绿鬓 衰   ,朱 颜 改 ,羞 把坐 容  画 麟 台 .
      ɡùyuánfēnɡjǐnɡyīránzài:sānqǐnɡtián,wǔmǔzhái,ɡuīqùlái.
      故园  风  景  依然 在 :三 顷  田  ,五亩宅  ,归 去来 .


      lǜshuǐbiān,qīnɡshāncè,èrqǐnɡliánɡtiányìqūzhái.
      绿水  边  ,青  山  侧,二顷  良   田  一区宅  .
      xiánshēntiàochūhónɡchénwài:zǐxièféi,huánɡjúkāi,ɡuīqùlái.
      闲  身  跳  出 红  尘  外 :紫蟹 肥 ,黄   菊开 ,归 去来 .

      jiǔxuánɡū,yúxīnmǎi,mǎnyǎnyúnshānhuàtúkāi.
      酒 旋  沽,鱼新 买 ,满 眼 云 山  画 图开 .
      qīnɡfēnɡmínɡyuèhuánshīzhài.běnshìɡèlánsǎnrén,yòuwúshènjīnɡjìcái,ɡuīqùlái. 
      清  风  明   月 还  诗 债  .本 是  个懒 散 人 ,又 无 甚  经  济才 , 归 去来 .   

      注释:

       1.绿鬓:乌黑而光亮的头发。引申为青春的容颜。
       2.朱颜:红颜。此指青春壮健的颜色。李煜《虞美人》:“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”
       3.尘容:沾满尘土的容貌。麟台:指麒麟阁。汉宣帝时,曾图霍光等十一位功臣于阁上。后人因以画像麟阁,代表卓越的功勋与最高的荣誉。
       4.归去来:陶渊明辞掉彭泽令,作《归去来辞》以见志。后因以代辞官陷居。“归去来”“来”字,是表示叹息的语气词。
       5.顷:土地面积单位。百亩为一顷,区:划分为一个独立的地方。《汉书·扬雄传》上:“有宅一区。”
       6.红尘:闹市的飞尘,指繁华熟闹的地方。班固《西都赋》:“红尘四合,烟云相连。”
       7.旋:刚好,不久。
       8.沽:通“酤”,买的意思。
       9.“满眼”句:映入眼中的云雾缭绕的高山,象图画似的展现了出来。
       10.诗债:没有把应该描写的景物和应该抒发的感情,用诗的形式表现出来,心里象欠了债似的,叫做“诗债”。又别人索诗或索和,自己没有及时酬答,也叫“诗债”。白居易《晚春欲携酒寻沈四著作》诗:“顾我酒狂久,负君诗债多。”
       11.经济才:经世济民的才华。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词