1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 永遇乐 李清照 落日熔金

      永遇乐 李清照 落日熔金

      时间:2007/10/30 9:19:19  点击:11365 次
      这是最后一篇
      落日熔金,暮云合璧,人在何处?
      染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?
      元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?
      来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣.
       
      中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五.
      铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚.
      如今憔悴,风鬟雾鬓,怕见夜间出去.
      不如向帘儿底下,听人笑语.

      luòrìrónɡjīn,mùyúnhébì,rénzàihéchù?
      落 日熔  金 ,暮云 合璧,人 在 何处 ?
      rǎnliǔyānnónɡ,chuīméidíyuàn,chūnyìzhījǐxǔ?
      染 柳 烟 浓  ,吹  梅 笛怨  ,春  意知 几许?
      yuánxiāojiājié,rónɡhétiānqì,cìdìqǐwúfēnɡyǔ?
      元  宵  佳 节 ,融  和天  气,次第岂无风  雨?
      láixiānɡzhào、xiānɡchēbǎomǎ,xiètājiǔpénɡshīlǚ.
      来 相   召  、香   车 宝 马,谢 他酒 朋  诗 侣.
       
      zhōnɡzhōushènɡrì,ɡuīménduōxiá,jìdépiānzhònɡsānwǔ.
      中   州  盛   日,闺 门 多 暇 ,记得偏  重   三 五.
      pūcuìɡuànér,niǎnjīnxuěliǔ,cùdàizhēnɡjìchǔ.
      铺翠 冠  儿,捻  金 雪 柳 ,簇带 争   济楚 .
      rújīnqiáocuì,fēnɡhuánwùbìn,pàjiànyèjiānchūqu.
      如今 憔  悴 ,风  鬟  雾鬓 ,怕见  夜间  出 去.
      bùrúxiànɡliánérdǐxiɑ,tīnɡrénxiàoyǔ.
      不如向   帘  儿底下 ,听  人 笑  语.

      赏析

       此为李清照晚年所写元宵词,借流落江南孤身度过元宵佳节所产生的切身感受,寄托深沉的故国之思、今昔之感。上片开始连下三个设问。第一个设问是问自己在何处?是明知故问,问的前提却是元宵夜夕阳西下,玉兔东升之际,是“人约黄昏后”的良辰美景,一对比,便知作者有化不开的漂泊异乡的凄凉愁怀。第二问也是在“染柳烟浓”的大好春光之后,先以听笛“怨”转,再问自己还有多少春意可享受,正反映了晚景凄凉的心情。第三问也是同样,用“岂无”递反,也反映出晚年生活动荡不安、祸福莫测的忧患。“来相召”二句,状节日人物之盛,谢却“诗朋酒侣”,则气氛陡转,写自己自甘寂寞的心灰意懒,可以感知到作者几乎万念俱灰的心境。孤独中最易追怀往事,“中州盛日”六句,极写往年京华热闹欢乐,浓厚兴致。“如今”以下折转到当前,憔悴神态,寥落心理,与往昔形成强烈反差。最后两句看似淡泊自守、不慕繁华,实则是满腹辛酸,一腔凄怨的总爆发。全词以元宵为焦聚点展开记叙,思路由今而昔再到今。今昔对比,以乐景写哀,以他人反衬,益增悲慨。无怪刘辰翁诵此词“为之涕下”、“辄不自堪”(《须溪词》卷二)也。
       


      永遇乐 李清照 落日熔金1

      永遇乐 李清照 落日熔金2

      永遇乐 李清照 落日熔金3

      永遇乐 李清照 落日熔金4

      永遇乐 李清照 落日熔金5
      分享到:
      这是最后一篇
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词