1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 念奴娇 李清照 萧条庭院

      念奴娇 李清照 萧条庭院

      时间:2007/10/30 9:16:57  点击:7364 次
      萧条庭院,有斜风细雨,重门须闭.
      宠柳娇花寒食近,种种恼人天气.
      险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味.
      征鸿过尽,万千心事难寄.
       
      楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚.
      被冷香消新梦觉,不许愁人不起.
      清露晨流,新桐初引,多少游春意.
      日高烟敛,更看今日晴未.

      xiāotiáotínɡyuàn,yǒuxiéfēnɡxìyǔ,chónɡménxūbì. 
      萧  条  庭  院  ,有 斜 风  细雨,重   门 须闭.    
      chǒnɡliǔjiāohuāhánshíjìn,zhónɡzhǒnɡnǎoréntiānqì.
      宠   柳 娇  花 寒 食 近 ,种   种   恼 人 天  气.
      xiǎnyùnshīchénɡ,fútóujiǔxǐnɡ,biéshìxiánzīwèi.
      险  韵 诗 成   ,扶头 酒 醒  ,别 是 闲  滋味 .
      zhēnɡhónɡɡuòjìn,wànqiānxīnshìnánjì.
      征   鸿  过 尽 ,万 千  心 事 难 寄.
       
      lóushànɡjǐrìchūnhán,liánchuísìmiàn,yùlánɡānyōnɡyǐ.
      楼 上   几日春  寒 ,帘  垂  四面  ,玉阑 干 慵  倚.
      bèilěnɡxiānɡxiāoxīnmènɡjué,bùxǔchóurénbùqǐ. 
      被 冷  香   消  新 梦  觉  ,不许愁  人 不起.  
      qīnɡlùchénliú,xīntónɡchūyǐn,duōshǎoyóuchūnyì.
      清  露晨  流 ,新 桐  初 引 ,多 少  游 春  意.
      rìɡāoyānliǎn,ɡènɡkànjīnrìqínɡwèi.
      日高 烟 敛  ,更  看 今 日晴  未 .


      赏析

       此为李清照前期春闺独处怀人之作。这首词别本题作“春恨”、“春情”等。作者从一场春雨中引发出种种难以排解的愁绪。前五句写环境天气,烘染出一派寂寞无聊氛围。萧条、风雨、寒食、闭门,归结为“恼人”,映现出作者心境。次五句写日常生活内容,作诗遣兴,饮酒却愁,醒而愈无聊赖,“心事难寄”,补述“闲滋味”,略点离思。再五句仍从日常生活映现思绪,小楼独居,无心凭栏,拥被入梦,梦觉再难成眠。“春寒”回应“萧条”,“帘垂”绾合闭门,“慵倚”见出没情没绪,“新梦”与“心事”相关,“不许”句疏懒无聊之至。“清露”三句氛围出现转机,最后写雨后盼晴的希望。“今日晴未?”绝不是为了去“游春”,因为夫婿远在天涯,而是盼他晴日归来,心境为之一振,多少变得开朗。以清新之语,记述生活片段,借日常情态,显示内在心绪,应情而发,戛戛生新。
       


      念奴娇 李清照 萧条庭院1

      念奴娇 李清照 萧条庭院2

      念奴娇 李清照 萧条庭院3

      念奴娇 李清照 萧条庭院4
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词