1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 齐天乐 王沂孙 蝉

      齐天乐 王沂孙 蝉

      时间:2007/10/30 8:56:54  点击:8107 次
      一襟余恨宫魂断,年年翠阴庭树.
      乍咽凉柯,还移暗叶,重把离愁深诉.
      西窗过雨,怪瑶佩流空,玉筝调柱.
      镜暗妆残,为谁娇鬓尚如许?
       
      铜仙铅泪似洗,叹移盘去远,难贮零露.
      病翼惊秋,枯形阅世,消得斜阳几度?
      余音更苦,甚独抱清商,顿成凄楚.
      漫想熏风,柳丝千万缕. 

      yìjīnyúhènɡōnɡhúnduàn,niánniáncuìyīntínɡshù.
      一襟 余恨 宫  魂 断  ,年  年  翠 阴 庭  树 .
      zhàyānliánɡkē,huányíànyè,chónɡbǎlíchóushēnsù.  
      乍 咽 凉   柯,还 移暗叶,  重   把离愁  深  诉.   
      xīchuānɡɡuòyǔ,ɡuàiyáopèiliúkōnɡ,yùzhēnɡtiáozhù. 
      西窗    过 雨,怪  瑶 佩 流 空  ,玉筝   调  柱 .   
      jìnɡànzhuānɡcán,wéishuíjiāobìnshànɡrúxǔ?
      镜  暗妆    残 ,为 谁  娇  鬓 尚   如许?
       
      tónɡxiānqiānlèisìxǐ,tànyípánqùyuǎn,nánzhùlínɡlù.
      铜  仙  铅  泪 似洗,叹 移盘 去远  ,难 贮 零  露.
      bìnɡyìjīnɡqiū,kūxínɡyuèshì,xiāodéxiéyánɡjǐdù?
      病  翼惊  秋 ,枯形  阅 世 ,消  得斜 阳  几度?
      yúyīnɡènɡkǔ,shèndúbàoqīnɡshānɡ,dùnchénɡqīchǔ.
      余音 更  苦,甚  独抱 清  商   ,顿 成   凄楚 .
      mànxiǎnɡxūnfēnɡ,liǔsīqiānwànlǚ. 
      漫 想   熏 风  ,柳 丝千  万 缕. 
       
      赏析

       此词是咏蝉以寄托家国覆亡之恨的作品。全词运用移情、象征手法,赋予无知的秋蝉以人的悲欢情感,借秋蝉的遭遇隐喻南宋后妃的流落,象征南宋宗室和社稷的沦亡。起笔以“宫魂”点题,谓蝉为妃魂幻化,长恨难销,年年攀树悲鸣,为全章笼罩悲剧氛围。接写蝉鸣寒枝暗叶间,“离愁深诉”,以蝉拟人,借蝉写人。“瑶佩”、“玉筝”刻画雨后蝉声清脆婉转,声声不已。“秋蝉”来日无多,因以美人“妆残”相拟,以“为谁娇鬓”反结,与“怪”字呼应,不胜悯惜。“铜仙铅泪”,既为衰世沧桑象征,又写秋蝉缺露,生活无托。承以“病翼”、“枯形”,足见残年余生,危苦憔悴。再加经受秋寒、阅历世变,情何以堪?故以岁月无几为问。以下写蝉声“更苦”、“凄楚”,悲楚递进一层。收结忽作顿宕,向往畴昔。“漫想”二字,一笔将希望抹去,酸楚至极。全词咏物感怀,亦蝉亦人,物我双关,浑化无痕,寄意隐曲深微,沉郁哀痛。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词