1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 眉妩 王沂孙 新月

      眉妩 王沂孙 新月

      时间:2007/10/30 8:55:01  点击:8158 次
      渐新痕悬柳,淡彩穿花,依约破初暝.
      便有团圆意,深深拜,相逢谁在香径?
      画眉未稳,料素娥、犹带离恨.
      最堪爱、一曲银钩小,宝奁挂秋冷.
       
      千古盈亏休问,叹慢磨玉斧,难补金镜.
      太液池犹在,凄凉处、何人重赋清景?
      故山夜永,试待他窥户端正.
      看云外山河,还老桂花旧影. 

      jiànxīnhénxuánliǔ,dàncǎichuānhuā,yīyuēpòchūmínɡ.
      渐  新 痕 悬  柳 ,淡 彩 穿   花 ,依约 破初 暝  .
      biànyǒutuányuányì,shēnshēnbài,xiānɡfénɡshuízàixiānɡjìnɡ?
      便  有 团  圆  意,深  深  拜 ,相   逢  谁  在 香   径  ?
      huàméiwèiwěn,liàosùé 、yóudàilíhèn.
      画 眉 未 稳 ,料  素娥、犹 带 离恨 .
      zuìkānài、yìqǔyínɡōuxiǎo,bǎoliánɡuàqiūlěnɡ.
      最 堪 爱、一曲银 钩 小  ,宝 奁  挂 秋 冷  .
       
      qiānɡǔyínɡkuīxiūwèn,tànmànmóyùfǔ,nánbǔjīnjìnɡ.
      千  古盈  亏 休 问 ,叹 慢 磨玉斧,难 补金 镜  .
      tàiyèchíyóuzài,qīliánɡchù、hérénchónɡfùqīnɡjǐnɡ? 
      太 液池 犹 在 ,凄凉   处 、何人 重   赋清  景  ?    
      ɡùshānyèyǒnɡ,shìdàitākuīhùduānzhènɡ.
      故山  夜永  ,试 待 他窥 户端  正   .
      kànyúnwàishānhé,huánlǎoɡuìhuājiùyǐnɡ.  
      看 云 外 山  河,还 老 桂 花 旧 影  .  
       
      赏析

       此词为歌咏新月以寄托故国山河破碎之悲愤的作品,写于南宋覆亡之际。上片写赏玩新月之感。起笔描绘新月初升,“悬柳”、“穿花”,仰观俯视所见。日落月升,故曰“破初暝”。“团圆意”,拜月人所祝所愿。“画眉未稳”与“新痕”遥应,引出“离恨”,借天上月寓人间愁。“银钩”、“秋冷”,怅触悲凉情悰,播撒人间世界。上片句句写新月,处处盼月圆。下片放开笔势,立足于宇宙历史视角,纵论盈亏圆缺的演变。“盈亏休问”,含凄楚难言之痛:“难补金镜”,吐无力回天之恨;“何人重赋”,抒无限今昔之感。“夜永”、“试待”,写出遗民心中长夜漫漫、祈盼殷殷的忧思。收拍又作顿宕,含月轮盈虚有时,而山河旧影复现无期之慨。全词以新月意象象征,映衬沦亡故国的残缺,或写景寓情,或双关运典,意象柔丽而苍凉,情景深惋而沉郁。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词