1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 天香 王沂孙 龙涎香

      天香 王沂孙 龙涎香

      时间:2007/10/30 8:53:27  点击:7758 次
      孤峤蟠烟,层涛蜕月,骊宫夜采铅水.
      汛远槎风,梦深薇露,化作断魂心字.
      红磁候火,还乍识、冰环玉指.
      一缕萦帘翠影,依稀海天云气.
       
      几回殢娇半醉,剪春灯、夜寒花碎.
      更好故溪飞雪,小窗深闭.
      荀令如今顿老,总忘却尊前旧风味.
      漫惜余薰,空篝素被. 

      ɡūqiáopányān,cénɡtāotuìyuè,líɡōnɡyècǎiqiānshuǐ.
      孤峤  蟠 烟 ,层  涛 蜕 月 ,骊宫  夜采 铅  水  .
      xùnyuǎncháfēnɡ,mènɡshēnwēilù,huàzuòduànhúnxīnzì.
      汛 远  槎 风  ,梦  深  薇 露,化 作 断  魂 心 字.
      hónɡcíhòuhuǒ,huánzhàshí、bīnɡhuányùzhǐ. 
      红  磁候 火 ,还 乍 识 、冰  环  玉指 . 环  
      yìlǚyínɡliáncuìyǐnɡ,yīxīhǎitiānyúnqì.
      一缕萦  帘  翠 影  ,依稀海 天  云 气.
       
      jǐhuítìjiāobànzuì,jiǎnchūndēnɡ、yèhánhuāsuì.
      几回 殢娇  半 醉 ,剪  春  灯  、夜寒 花 碎 .
      ɡènɡhǎoɡùxīfēixuě,xiǎochuānɡshēnbì.
      更  好 故溪飞 雪 ,小  窗    深  闭.
      xúnlìnɡrújīndùnlǎo,zǒnɡwànɡquèzūnqiánjiùfēnɡwèi.
      荀 令  如今 顿 老 ,总  忘  却 尊 前  旧 风  味 .
      mànxīyúxūn,kōnɡɡōusùbèi.
      漫 惜余薰 ,空  篝 素被 .

      赏析

       此词为歌咏龙涎香以寄托身世悲感之作。上片写采制龙涎香的过程。“孤峤”三句描绘出一幅峭岩高耸,波涛层叠的奇绝辽阔的海域景观,点明龙涎香产地及特征,渲染出海峤的奇幻色彩和采香的月夜景观。“夜采”句写鲛人从骊龙洞窟采集铅水一样的银色龙涎,暗示龙涎采离“骊宫”清泪晶莹,暗寓了词人对故国的眷恋。“汛远”三句写制香,从海槎乘海上风潮远去,继而将龙涎香和蔷薇花露研为粉尘,化作心字篆香。“红磁”四句写燃香,点出龙涎香制成各种精巧形状,眼望缕缕翠烟碧影之萦绕,词人顿时联想到“孤峤蟠烟”在海天辽阔的峭岩烟云蟠绕的景象,写出龙涎香直至焚毁亦眷恋“骊宫”故地的本性。下片转入对当年焚香的回忆,感念撩人心旌的旧事。“几回”四句追忆昔日“故溪飞雪,小窗深闭”的夜寒时刻,看玉人娇慵半醉剪碎灯花的温馨的情景,然而“更好”者乃是与玉人共同品味那龙涎香令人断魂心醉的香韵,它为情侣欢会增添了无限缱绻的氛围。“荀令”四句以荀彧“至人家坐幕三日香气不歇”的典故,隐喻自身虽已“顿老”衰颓,将尊前旧时风情趣味全已忘却,唯独没有忘却龙涎香韵。“漫惜”写徒然地恋惜当年留下的余香。玉人渺然,龙涎香消,惟残“余薰”,亦令词人弥足珍惜,将素被覆于昔日薰香之竹笼,犹望残香余韵之尚存。然而往事长逝而不返,怅惘哀痛,令人深思。

       
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词