1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 瑞鹤仙 陆淞 脸霞红印枕

      瑞鹤仙 陆淞 脸霞红印枕

      时间:2007/10/27 8:32:48  点击:2823 次
      脸霞红印枕,睡觉来、冠儿还是不整.
      屏闲麝煤冷,但眉峰压翠,泪珠弹粉.
      堂深昼永,燕交飞、风帘露井.
      恨无人说与,相思近日,带围宽尽.
       
      重省,残灯朱幌,淡月纱窗,那时风景.
      阳台路迥,云雨梦,便无准.
      待归来,先指花梢教看,欲把心期细问.
      问因循过了青春,怎生意稳?

      liǎnxiáhónɡyìnzhěn,shuìjuélái、ɡuànérháishìbùzhěnɡ. 
      脸  霞 红  印 枕  ,睡  觉  来 、冠  儿还 是 不整   .  
      pínɡxiánshèméilěnɡ,dànméifēnɡyācuì,lèizhūtánfěn. 
      屏  闲  麝 煤 冷  ,但 眉 峰  压翠 ,泪 珠 弹 粉 .  
      tánɡshēnzhòuyǒnɡ,yànjiāofēi、fēnɡliánlùjǐnɡ.
      堂  深  昼  永  ,燕 交  飞 、风  帘  露井  .
      hènwúrénshuōyǔ,xiānɡsījìnrì,dàiwéikuānjìn.
      恨 无人 说  与,相   思近 日,带 围 宽  尽 .
       
       
      chónɡxǐnɡ,cándēnɡzhūhuǎnɡ,dànyuèshāchuānɡ,nàshífēnɡjǐnɡ. 
      重   省   ,残 灯  朱 幌   ,淡 月 纱 窗    ,那时 风  景  .   
      yánɡtáilùjiǒnɡ,yúnyǔmènɡ,biànwúzhǔn.
      阳  台 路迥   ,云 雨梦  ,便  无准  .
      dàiɡuīlái,xiānzhǐhuāshāojiàokàn,yùbǎxīnqīxìwèn. 
      待 归 来 ,先  指 花 梢  教  看 ,欲把心 期细问 .   
      wènyīnxúnɡuòliǎoqīnɡchūn,zěnshēnɡyiwěn? 
      问 因 循 过 了青  春  ,怎 生   意稳 ?   


      赏析

       这首词据传是陆淞为歌妓盼盼而作,泛化为春闺佳人相思寂寞之词。上片从人物形态与具体环境的实写中,描写少女的慵懒、凄冷、孤寂,勾画出一个怀春的少女形象。下片写切盼行人之归。“重省”七句写她反复回忆与爱侣阳台云雨欢会的“那时风景”,“待归”数句设想情侣重逢欢会,将责问对方之因循、怠惰,误我青春年华,冷我“心期”密愿,怎能心安?此女子有满怀的疑怨,等待着问个清楚,倾吐个够,这里从少女的幽怨成疾转写出了她的痴心、不甘心。全词逼真地刻画出此女子怀春的积愫,在结构上紧密完整一气呵成。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词