1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 烛影摇红 张抡 双阙中天

      烛影摇红 张抡 双阙中天

      时间:2007/10/27 8:17:22  点击:8129 次
      双阙中天,凤楼十二春寒浅.
      去年元夜奉宸游,曾侍瑶池宴.
      玉殿珠帘尽卷,拥群仙、蓬壶阆苑.
      五云深处,万烛光中,揭天丝管.
       
      驰隙流年,恍如一瞬星霜换.
      今宵谁念泣孤臣,回首长安远.
      可是尘缘未断,漫惆怅.华胥梦短.
      满怀幽恨,数点寒灯,几声归雁.

      shuānɡquèzhōnɡtiān,fènɡlóushíèrchūnhánqiǎn.
      双    阙 中   天  ,凤  楼 十 二春  寒 浅  .
      qùniányuányèfènɡchényóu,cénɡshìyáochíyàn.
      去年  元  夜奉  宸  游 ,曾  侍 瑶 池 宴 .
      yùdiànzhūliánjìnjuǎn,yōnɡqúnxiān、pénɡhúlánɡyuàn.
      玉殿  珠 帘  尽 卷  ,拥  群 仙  、蓬  壶阆  苑  .
      wǔyúnshēnchù,wànzhúɡuānɡzhōnɡ,jiētiānsīɡuǎn.
      五云 深  处 ,万 烛 光   中   ,揭 天  丝管  .
       
      chíxìliúnián,huǎnɡrúyíshùnxīnɡshuānɡhuàn.
      驰 隙 流 年  ,恍   如一瞬  星  霜    换  .
      jīnxiāoshuíniànqìɡūchén,huíshóuzhǎnɡānyuǎn.
      今 宵  谁  念   泣孤臣  ,回 首  长   安远  .
      kěshìchényuánwèiduàn,mànchóuchànɡ.huáxūmènɡduǎn.
      可是 尘  缘  未 断  , 漫 惆  怅   .华 胥梦  短  .
      mǎnhuáiyōuhèn,shùdiǎnhándēnɡ,jǐshēnɡɡuīyàn.
      满 怀  幽 恨 , 数 点  寒 灯  ,几声   归 雁 .

      赏析

       经历了靖康之难后,作者于次年(1128)上元之夜写了这曲感怀词。词中回忆了去年元夜的荣幸与欢乐,对照眼前的漂泊和孤独,表现了深沉的故国之思。上片追怀去年元宵汴京宫苑奉侍皇帝游赏之胜景。下片写南渡后上元节冷清状况。全词今昔遥映,盛衰哀乐对比,情景跌宕,构思巧妙。然而,词人于北宋末世念念于宫苑豪奢,无一语深思反省,亦觉其情思狭隘,仅止怅恨而已。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词