1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 永遇乐 苏轼 明月如霜

      永遇乐 苏轼 明月如霜

      时间:2007/10/24 9:52:58  点击:2819 次
      彭城夜宿燕子楼,梦盼盼,因作此词.

      明月如霜,好风如水,清景无限.
      曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见.
      紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断.
      夜茫茫、重寻无处,觉来小园行遍.
       
      天涯倦客,山中归路,望断故园心眼.
      燕子楼空,佳人何在?空锁楼中燕.
      古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨.
      异时对、黄楼夜景,为余浩叹. 

      mínɡyuèrúshuānɡ,hǎofēnɡrúshuǐ,qīnɡjǐnɡwúxiàn.
      明  月 如霜    ,好 风  如水  ,清  景  无限  .
      qǔɡǎnɡtiàoyú,yuánhéxièlù,jìmòwúrénjiàn.
      曲港  跳  鱼,圆  荷泻 露,寂寞无人 见  .
      dǎnrúsānɡǔ,kēnɡrányíyè,ànànmènɡyúnjīnɡduàn.
      紞 如三 鼓,铿  然 一叶,黯黯梦  云 惊  断  .
      yèmánɡmánɡ、chónɡxúnwúchù,juéláixiǎoyuánxínɡbiàn.  
      夜茫  茫  、 重   寻 无处 , 觉  来 小  园  行  遍  .  
       
      tiānyájuànkè,shānzhōnɡɡuīlù,wànɡduànɡùyuánxīnyǎn.
      天  涯倦  客,山  中   归 路,望  断  故园  心 眼 .
      yànzilóukōnɡ,jiārénhézài?kōnɡsuǒlóuzhōnɡyàn.
      燕 子楼 空  ,佳 人 何在 ?空  锁 楼 中   燕 .
      ɡǔjīnrúmènɡ,hécénɡmènɡjué,dànyǒujiùhuānxīnyuàn.
      古今 如梦  , 何曾  梦  觉  ,但 有 旧 欢  新 怨  .
      yìshíduì、huánɡlóuyèjǐnɡ,wèiyúhàotàn. 
      异时 对 、黄    楼 夜景  ,为 余浩 叹 .  
       
      赏析

       本篇于元丰元年作于徐州。上片先写燕子楼小园夜景。明月皎洁如霜,好风凉爽如水,清澄澄夜景美无限。环曲的港湾鱼儿跳出水面,圆圆的荷叶露珠儿晶莹流转,天地寂寞无人见。接着写梦觉。三更鼓响砰然,飘零一叶铿然,以声响衬夜之寂静,且抖出一“惊”字,形容梦醒恍惚之状。“夜茫茫”三句,反接开端夜景,夜色茫茫无处重寻,梦里悲欢,醒来后走遍小园心怅然。上片写梦后所感,融入一己身世情悰。客游天涯已感到厌倦,欲寻山林路径找个归宿,费尽心思也望不见故园。一发乡国之思。古往今来如梦幻,何人曾梦中醒来,只因有旧欢新怨缠绵不断。一发今昔之慨,他年后人面对着黄楼的清夜景观,也会像“我”面对着燕子楼感慨怅然,发出人事变迁的浩然长叹,由今日凭吊昔人,设想后人凭吊自己,感悟人生,喟叹古今。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词