1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 六幺令 晏几道 绿阴春尽

      六幺令 晏几道 绿阴春尽

      时间:2007/10/22 16:41:40  点击:2916 次
      绿阴春尽,飞絮绕香阁.
      晚来翠眉宫样,巧把远山学.
      一寸狂心未说,已向横波觉.
      画帘遮匝,新翻曲妙,
      暗许闲人带偷掐.
       
      前度书多隐语,意浅愁难答.
      昨夜诗有回文,韵险还慵押.
      都待笙歌散了,记取来时霎.
      不消红蜡,闲云归后,
      月在庭花旧阑角.

      lǜyīnchūnjìn,fēixùràoxiānɡɡé.
      绿阴 春  尽 ,飞 絮绕 香   阁.
      wǎnláicuìméiɡōnɡyànɡ,qiǎobǎyuǎnshānxué.
      晚 来 翠 眉 宫  样  ,巧  把远  山  学 .
      yícùnkuánɡxīnwèishuō,yǐxiànɡhénɡbōjué. 
      一寸 狂   心 未 说  ,已向   横  波觉  .  
      huàliánzhēzā,xīnfānqǔmiào,
      画 帘  遮 匝,新 翻 曲妙  ,
      ànxǔxiánréndàitōuqiā.
      暗许闲  人 带 偷 掐 .
       
      qiándùshūduōyínyǔ,yìqiǎnchóunándá.
      前  度书 多 隐 语,意浅  愁  难 答.
      zuóyèshīyǒuhuíwén,yùnxiǎnháiyōnɡyā.
      昨 夜诗 有 回 文 ,韵 险  还 慵  押.
      dōudàishēnɡɡēsànliǎo,jìqǔláishíshà.
      都 待 笙   歌散 了,记取来 时 霎 .  
      bùxiāohónɡlà,xiányúnɡuīhòu,
      不消  红  蜡,闲  云 归 后 ,
      yuèzàitínɡhuājiùlánjiǎo.
      月 在 庭  花 旧 阑 角  .

      赏析

       此词描述一位歌女与情人传情密约的内心活动。“绿波”二句不仅点出季节时令,柳絮的飞舞环绕也是一层比喻,它把歌女因有约会而产生的兴奋紧张的心情做了一番引人联想的比拟。“晚来”二句推出香阁歌女,夜晚时描画远山翠眉,“巧学”显出她的刻意精心。“一寸”、“画帘”数句写歌女在画帘遮护的晚间宴会上“新翻曲妙”的表演。“狂心”、“横波”写出歌女动于心而形于目的激动情绪。“前度”二句讲情人“书多隐语”,难以体会其中隐曲深意,以致犯愁难答。“昨夜”二句讲情人不见回信,又写回文诗寄情,却不料“韵险”,使她懒得苦吟押险韵,诗未和成。“都待”、“不消”数句,便是密约他笙歌散尽,暂留片刻,悄悄到“庭花旧栏角”去等我!那“记取”、“不消”的叮嘱,微妙地显出她对爱情追求的大胆与真率,活脱脱地描绘了一幅“月上柳梢头,人约黄昏后”的爱情场景。全词以客观描述方式叙事抒情,整个过程有一旁观者清的人在,那就是词人,是词人对歌女心理做了细腻微妙的刻画。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词