1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 戚氏 柳永 晚秋天

      戚氏 柳永 晚秋天

      时间:2007/10/22 16:05:25  点击:2858 次
      晚秋天,一霎微雨洒庭轩.
      槛菊萧疏,井梧零乱,惹残烟.
      凄然,望江关,飞云黯淡夕阳闲.
      当时宋玉悲感,向此临水与登山.
      远道迢递,行人凄楚,倦听陇水潺湲.
      正蝉吟败叶,蛩响衰草,相应喧喧.
       
      孤馆度日如年,风露渐变,悄悄至更阑.
      长天净,绛河清浅,皓月婵娟.
      思绵绵,夜永对景,那堪屈指暗想从前.
      未名未禄,绮陌红楼,往往经岁迁延.
       
      帝里风光好,当年少日,暮宴朝欢.
      况有狂朋怪侣,遇当歌对酒竞留连.
      别有迅景如梭,旧游似梦,烟水程何限?
      念利名、憔悴长萦绊,追往事、空惨愁颜.
      漏箭移,稍觉轻寒,渐呜咽、画角数声残.
      对闲窗畔,停灯向晓,抱影无眠.

      wǎnqiūtiān,yíshàwēiyǔsǎtínɡxuān.
      晚 秋 天  ,一霎 微 雨洒庭  轩  .
      kǎnjúxiāoshū,jǐnɡwúlínɡluàn,rěcányān.
      槛 菊萧  疏 ,井  梧零  乱  ,惹残 烟 .
      qīrán,wànɡjiānɡɡuān,fēiyúnàndànxīyánɡxián.
      凄然 ,望  江   关  ,飞 云 黯淡 夕阳  闲  .
      dānɡshísònɡyùbēiɡǎn,xiànɡcǐlínshuǐyǔdēnɡshān.
      当  时 宋  玉悲 感 ,向   此临 水  与登  山  .
      yuǎndàotiáodì,xínɡrénqīchǔ,juàntīnɡlǒnɡshuǐchányuán.
      远  道 迢  递,行  人 凄楚 ,倦  听  陇  水  潺  湲  .
      zhènɡchányínbàiyè,qiónɡxiǎnɡshuāicǎo,xiānɡyìnɡxuānxuān. 
      正   蝉  吟 败 叶, 蛩   响   衰   草 , 相   应  喧  喧  .   
       
      ɡūɡuǎndùrìrúnián,fēnɡlùjiànbiàn,qiāoqiāozhìɡēnɡlán. 
      孤馆  度日如年  ,风  露渐  变  ,悄  悄  至 更  阑 .   
      chánɡtiānjìnɡ,jiànɡhéqīnɡqiǎn,hàoyuèchánjuān.
      长   天  净  ,绛   河清  浅  ,皓 月 婵  娟  .
      sīmiánmián,yèyǒnɡduìjǐnɡ,nǎkānqūzhǐànxiǎnɡcónɡqián. 
      思绵  绵  ,夜永  对 景  ,那堪 屈指 暗想   从  前  . 
      wèimínɡwèilù,qǐmòhónɡlóu,wánɡwǎnɡjīnɡsuìqiānyán.
      未 名  未 禄,绮陌红  楼 ,往  往  经  岁 迁  延 .
       
      dìlǐfēnɡɡuānɡhǎo,dānɡniánshàorì,mùyànzhāohuān. 
      帝里风   光   好 ,当  年  少  日, 暮宴 朝  欢  .   
      kuànɡyǒukuánɡpénɡɡuàilǚ,yùdānɡɡēduìjiǔjìnɡliúlián.
      况   有 狂   朋  怪  侣,遇当  歌对 酒 竞  留 连  .
      biéyǒuxùnjǐnɡrúsuō,jiùyóusìmènɡ,yānshuǐchénɡhéxiàn?
      别 有 迅 景  如梭 ,旧 游 似梦  ,烟 水  程   何限  ?
      niànlìmínɡ、qiáocuìchánɡyínɡbàn,zhuīwǎnɡshì、kōnɡcǎnchóuyán.
      念  利名  、憔  悴 长   萦  绊 ,追  往  事 、空  惨 愁  颜 .
      lòujiànyí,shāojuéqīnɡhán,jiànwūyè、huàjiǎoshùshēnɡcán. 
      漏 箭  移,稍  觉  轻  寒 ,渐  呜咽、画 角  数 声   残 .  
      duìxiánchuānɡpàn,tínɡdēnɡxiànɡxiǎo,bàoyǐnɡwúmián.
      对 闲  窗    畔 ,停  灯  向   晓  ,抱 影  无眠  .


      赏析

       此词为抒写羁旅行役情怀的代表作。全词三片。上片首叙晚秋行旅的悲凄。以微雨、疏菊、零梧、残烟等关合秋景的意象,描摹驿馆庭轩荒寂、冷落之境。中片再叙长夜幽思,承上片“夕阳”而转入“更阑”,暗示彻夜失眠,以“孤馆度日如年”概括上片之凄楚悲感的沉郁、深长。下片是对年少风流旧游的回忆和对名禄羁绊的苦闷:前者以热笔写未名未禄的“暮宴朝欢”,后者以冷笔写利名萦绊的“空惨愁颜”,而借漏箭、轻寒、角声点染旧游梦破,抱影无眠的愁惨悲寒的气氛。全词铺叙展衍,结构缜密,抒情酣畅,借景点染,将今日的黄昏之悲、长夜之苦与往日的“暮宴朝欢”之乐交错映现,突出今昔剧变的苍凉之感。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词