1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 定风波 柳永 自春来

      定风波 柳永 自春来

      时间:2007/10/22 16:03:18  点击:2883 次
      自春来、惨绿愁红,芳心是事可可.
      日上花梢,莺穿柳带,犹压香衾卧.
      暖酥消、腻云亸、终日厌厌倦梳裹.
      无那.恨薄情一去,音书无个.
       
      早知恁么,悔当初、不把雕鞍锁.
      向鸡窗,只与蛮笺象管,拘束教吟课.
      镇相随、莫抛躲,针线闲拈伴伊坐.
      和我,免使年少光阴虚过.

      zìchūnlái、cǎnlǜchóuhónɡ,fānɡxīnshìshìkěkě.
      自春  来 、惨 绿愁  红  ,芳  心 是 事 可可.
      rìshànɡhuāshāo,yīnɡchuānliǔdài,yóuyāxiānɡqīnwò.
      日上   花 梢  ,莺  穿   柳 带 ,犹 压香   衾 卧.
      nuǎnsūxiāo、nìyúnduǒ、zhōnɡrìyānyānjuànshūɡuǒ.
      暖  酥消  、腻云 亸 、终   日厌 厌 倦  梳 裹 .
      wúnuó.hènbóqínɡyíqù,yīnshūwúɡè. 
      无那. 恨 薄情  一去,音 书 无个.  
       
      zǎozhīnínme,huǐdānɡchū、bùbǎdiāoānsuǒ.
      早 知 恁 么,悔 当  初 、不把雕  鞍锁 .
      xiànɡjīchuānɡ,zhǐyǔmánjiānxiànɡɡuǎn,jūshùjiàoyínkè. 
      向   鸡窗    , 只 与蛮 笺  象   管  , 拘束 教  吟 课.   
      zhènxiānɡsuí、mòpāoduǒ,zhēnxiànxiánniānbànyīzuò.
      镇  相   随 、莫抛 躲 ,针  线  闲  拈  伴 伊坐 .
      héwǒ,miǎnshǐniánshàoɡuānɡyīnxūɡuò.
      和我,免  使 年  少  光   阴 虚过 .

      赏析

       这是柳永俚词的代表作之一。作者用明白透彻的语言,大胆而直露地描写一位女子的相思别离之情。上片写自新春以来思妇没精打采,疏懒厌倦的情绪和神态。太阳光已上了花梢,黄莺在柳树上穿飞跳挪,思妇依旧拥着熏香的锦被,终日里慵闲懒散。云样的秀发蓬松散乱,红润的面容憔悴瘦削,终日百无聊赖,懒得梳洗打扮,搽搽抹抹。“无那”一声长叹,点出所以然之故,只恨薄情人一去,踪影全无,连书信也不捎回一个。下片展现思妇的内心活动,她后悔当初不把他的马鞍子紧紧上锁,把他留在家中,让他坐在窗前,给他些纸张笔墨,终日苦读,温习功课,自己整日陪伴,方不至虚度青春。全词以家常口语,铺展闺房生活细节,体现市民女性炽烈的爱情追求。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词