1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 浪淘沙慢 柳永 梦觉透窗

      浪淘沙慢 柳永 梦觉透窗

      时间:2007/10/22 16:02:39  点击:2840 次
      梦觉透窗风一线,寒灯吹息.
      那堪酒醒,又闻空阶夜雨频滴,
      嗟因循、久作天涯客.
      负佳人、几许盟言,便忍把、
      从前欢会,陡顿翻成忧戚.
       
      愁极,再三追思,洞房深处,
      几度饮散歌阑,香暖鸳鸯被.
      岂暂时疏散,费伊心力.
      殢云尤雨,有万般千种,相怜相惜.
       
      恰到如今,天长漏永,无端自家疏隔.
      知何时、却拥秦云态?
      愿低帏昵枕,轻轻细说与,
      江乡夜夜,数寒更思忆.

      mènɡjuétòuchuānɡfēnɡyíxiàn,hándēnɡchuīxī. 
      梦  觉  透 窗    风  一线  ,寒 灯  吹  息.  
      nǎkānjiǔxǐnɡ,yòuwénkōnɡjiēyèyǔpíndī, 
      那堪 酒 醒  ,又 闻 空  阶 夜雨频 滴, 
      jiēyīnxún、jiǔzuòtiānyákè.
      嗟 因 循 、久 作 天  涯客.
      fùjiārén、jǐxǔménɡyán,biànrěnbǎ、
      负佳 人 、几许盟  言 ,便  忍 把、
      cónɡqiánhuānhuì,dǒudùnfānchénɡyōuqī.
      从  前  欢  会 ,陡 顿 翻 成   忧 戚.
       
      chóují,zàisānzhuīsī,dònɡfánɡshēnchù,
      愁  极,再 三 追  思,洞  房  深  处 ,
      jǐdùyǐnsànɡēlán,xiānɡnuǎnyuānyānɡbèi.
      几度饮 散 歌阑 ,香   暖  鸳  鸯  被 .
      qǐzànshíshūsàn,fèiyīxīnlì.
      岂暂 时 疏 散 ,费 伊心 力.
      tìyúnyóuyǔ,yǒuwànbānqiānzhǒnɡ,xiānɡliánxiānɡxī.
      殢云 尤 雨,有 万 般 千  种   ,相   怜  相   惜.
       
      qiàdàorújīn,tiānchánɡlòuyǒnɡ,wúduānzìjiāshūɡé.
      恰 到 如今 ,天  长   漏 永  ,无端  自家 疏 隔.
      zhīhéshí、quèyōnɡqínyúntài?
      知 何时 、却 拥  秦 云 态 ?
      yuàndīwéinìzhěn,qīnɡqīnɡxìshuōyǔ,
      愿  低帏 昵枕  ,轻  轻  细说  与,
      jiānɡxiānɡyèyè,shǔhánɡēnɡsīyì. 
      江   乡    夜夜,数 寒 更  思忆.  


      赏析

       这首词是抒写对所恋秦楼歌妓相思、愁戚之作。全词三片。第一片以“梦觉”、“酒醒”写离别后羁旅江乡的忧戚,穿插寒灯、空阶、夜雨之意象加以烘染,构成寒瑟、空寂、暗淡的夜境,显示出词人孤独煎熬的寂寞与悲戚。第二片从上片“忧戚”转入“愁极”,承“从前欢会”而追思往昔热恋情景。第三片感叹“无端自家疏隔”,揭明造成今日忧戚、疏隔,还是“自家”的因循宦途所致,颇有自责自悔之意。词人于愁极无奈中,生出对未来欢聚之期愿:悬想虚拟将来重逢团聚之时,再细说我而今“江乡夜夜,数寒更思忆”之情景。这首词的特点是将相思离别之情刻画得淋漓尽致,没有一点含蓄,这种露骨地表达感情的方式显然受到民间俚曲的影响。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词