1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 凤箫吟 韩缜 锁离愁

      凤箫吟 韩缜 锁离愁

      时间:2007/10/22 15:45:06  点击:2864 次
      锁离愁连绵无际,来时陌上初熏,
      绣帏人念远,暗垂珠露,泣送征轮.
      长行长在眼,更重重、远水孤云.
      但望极楼高,尽日目断王孙.

      消魂,池塘别后,曾行处、绿妒轻裙.
      恁时携素手,乱花飞絮里,缓步香茵.
      朱颜空自改,向年年、芳意长新.
      遍绿野、嬉游醉眼,莫负青春.

      suǒlíchóuliánmiánwújì,láishímòshànɡchūxūn,
      锁 离愁  连  绵  无际,来 时 陌上   初 熏 ,
      xiùwéirénniànyuǎn,ànchuízhūlù,qìsònɡzhēnɡlún.
      绣 帏 人 念  远  ,暗垂  珠 露,泣送  征   轮 .
      chánɡhánɡchánɡzàiyǎn,ɡènɡchónɡchónɡ、yuǎnshuǐɡūyún.
      长   行  长   在 眼 ,更  重   重   、远  水  孤云 .
      dànwànɡjílóuɡāo,jìnrìmùduànwánɡsūn.
      但 望  极楼 高 ,尽 日目断  王  孙 .

      xiāohún,chítánɡbiéhòu,cénɡxínɡchù、lǜdùqīnɡqún.
      消  魂 ,池 塘  别 后 ,曾  行  处 、绿妒轻  裙 .
      nènshíxiésùshǒu,luànhuāfēixùlǐ,huǎnbùxiānɡyīn. 
      恁 时 携 素手  , 乱  花 飞 絮里,缓  步香   茵 .  
      zhūyánkōnɡzìɡǎi,xiànɡniánnián、fānɡyìchánɡxīn.
      朱 颜 空  自改 ,向   年  年  、芳  意长   新 .
      biànlǜyě、xīyóuzuìyǎn,mòfùqīnɡchūn.
      遍  绿野、嬉游 醉 眼 ,莫负青  春  .

      赏析

       此词是咏芳草、抒离愁之作。上片写离别愁绪。“锁离愁”三句从词人远行写起,以“喑垂珠露”点染别情。“长行”二句复写行人,“但望极”再写爱姬念远登楼,终日目断劳神之苦况。下片以“销魂”领起,转写别后相思、期愿。“池塘”二句言池塘漫步之处,而今芳草无人践踏,定必格外茂盛葱绿,连翠裙也生出妒意,曲折传达爱姬睹芳草而生妒怨的闺愁。“恁时”三句写词人期望“携素手”重温漫步花茵之情乐。“朱颜”二句复写爱姬之叹朱颜因愁思而空自憔悴,竟不及芳草之年年春色长新,借“芳意长新”反衬朱颜闺怨。最后“遍绿野”二句将词人与爱姬双挽,惟愿爱侣团圆,趁青春游嬉、陶醉于芳草绿野之中,远行之际故作此旷达语以慰藉爱姬,且以自释离愁,透出未来之欢欣。本词在写作手法上的成功之处,主要是巧妙地将草拟人化,那清晨芳草之上的晶莹露珠像是她惜别之泪。这样,遍野的绿草便成为离愁的化身,而与“送君南浦,伤如之何”的伊人别恨密切相连。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词