1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 宋词三百首 >> 透碧霄_查荎 舣兰舟

      透碧霄_查荎 舣兰舟

      时间:2009/8/10 14:52:54  点击:9760 次
      舣兰舟。十分端是载离愁。练波送远,屏山遮断,此去难留。相从争奈,心期久要,屡更霜秋。叹人生、杳似萍浮。又翻成轻别,都将深恨,付与东流。
      想斜阳影里,寒烟明处,双桨去悠悠。爱渚梅、幽香动,须采掇、倩纤柔。艳歌粲发,谁传馀韵,来说仙游。念故人、留此遐洲。但春风老后,秋月圆时,独倚西楼。

      yǐlánzhōu。shífēnduānshìzǎilíchóu。
      舣兰 舟  。十 分 端  是 载 离愁  。
      liànbōsònɡyuǎn,pínɡshānzhēduàn,cǐqùnánliú。
      练  波送  远  ,屏  山  遮 断  ,此去难 留 。
      xiānɡcónɡzhēnɡnài,xīnqījiǔyào,lǚɡēnɡshuānɡqiū。
      相   从  争   奈 ,心 期久 要 ,屡更  霜    秋 。  
      tànrénshēnɡ、yǎosìpínɡfú。
      叹 人 生   、杳 似萍  浮。
      yòufānchénɡqīnɡbié,dōujiānɡshēnhèn,fùyǔdōnɡliú。
      又 翻 成   轻  别 ,都 将   深  恨 ,付与东  流 。
      xiǎnɡxiéyánɡyǐnɡlǐ,hányānmínɡchù,shuānɡjiǎnɡqùyōuyōu。
      想   斜 阳  影  里,寒 烟 明  处 ,双    桨   去悠 悠 。
      àizhǔméi、yōuxiānɡdònɡ,xūcǎiduō、qiànxiānróu。
      爱渚 梅 、幽 香   动  ,须采 掇 、倩  纤  柔 。
      yànɡēcànfā,shuíchuányúyùn,láishuōxiānyóu。
      艳 歌粲 发,谁  传   馀韵 ,来 说  仙  游 。
      niànɡùrén、liúcǐxiázhōu。
      念  故人 、留 此遐 洲  。
      dànchūnfēnɡlǎohòu,qiūyuèyuánshí,dúyǐxīlóu。
      但 春  风  老 后 ,秋 月 圆  时 ,独倚西楼 。

          此查荎透碧霄词也,所谓一不为少。
          查荎,约北宋末期人。生平事迹不详。有词1首,见《乐府雅词拾遗》。 

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词